Działania

 

 

DOPOSAŻENIE KATEDRY CHEMII ORGANICZNEJ W NOWOCZESNY CHROMATOGRAF CIECZOWY ARC HPLC

 

 


 

 

 

ROZBUDOWA ZAPLECZA APARATUROWEGO W ZAKŁADZIE CHEMII LEKÓW

 

 

 


 

 

NOWY SPRZĘT W KATEDRZE BIOCHEMII LEKARSKIEJ UJ CM

 

 

 


 

 

SYSTEM TEG® 6S W ZAKŁADZIE CHORÓB ZATOROWO-ZAKRZEPOWYCH IK UJ CM

 

 

 


 

 

ROZBUDOWA I DOPOSAŻENIE ZAPLECZA APARATUROWEGO W ZAKŁADZIE MOLEKULARNEJ MIKROBIOLOGII MEDYCZNEJ  

 

  

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W 2022 ROKU

 

 


 

 

 

SZKOLENIA Z POB QLIFE – RELACJE UCZESTNIKÓW 

 

 

 

 


 

 

RELACJE BENEFICJENTÓW KONKURSU „WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI TWARDYCH” 

 

 

 


 

 

SZKOLENIA, KURSY CZY WARSZTATY – ROZWÓJ KOMPETENCJI TWARDYCH

 

 

 


 

 

MODERNIZACJA LABORATORIÓW W KATEDRZE TECHNOLOGII I BIOTECHNOLOGII ŚRODKÓW LECZNICZYCH 

 

 

 


 

 

KOMPETENCJE TWARDE – KLUCZEM DO SUKCESU

 

 

 


 

 

 

SZKOLENIA, KURSY, KONFERENCJE – ROZWIJAJ SWOJE KOMPETENCJE Z POB QLIFE

 

 


 

 

INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU Z POB QLIFE

 

 

 


 

 

INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI – CZYLI KONKURS  WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI TWARDYCH  

 

 

 


 

 

INDEKS POLA – NARZĘDZIE DO OCENY WŁAŚCIWOŚCI IMMUNOMODULUJĄCYCH DIETY

 

 

 


 

 

KONKURS SZKOLENIOWY – RELACJE UCZESTNIKÓW 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

NAPRAWA SEKWENATORA NEXTSEQ W OŚRODKU GENOMIKI MEDYCZNEJ – OMICRON

 

 

 


 

 

WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI TWARDYCH – RELACJE Z ODBYTYCH SZKOLEŃ

 

 

 


 

 

KOLEJNI LAUREACI KONKURSU „WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI TWARDYCH”

 

 

 


 

 

MODERNIZACJA LABORATORIÓW SYNTEZY I ANALITYKI W KATEDRZE CHEMII FARMACEUTYCZNEJ UJ CM

 

 


 

 

OPROGRAMOWANIE DO INTERAKTYWNEJ ANALIZY OBRAZU W ZAKŁADZIE BIOLOGII MOLEKULARNEJ I GENETYKI KLINICZNEJ

 

 


 

 

UROCZYSTE OTWARCIE KATEDRY FIZJOLOGII I BIOENERGETYKI MIĘŚNI 

 

 

 


 

 

CHROMATOGRAF PURE C-850 FLASHPREP NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM

 

 

 


 

 

PIERWSI LAUREACI NABORU „WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI TWARDYCH”

 

 

 


 

 

KOMORA MODUŁOWA TYPU BUSSEY-SAKSIDA W ZAKŁADZIE FARMAKODYNAMIKI 

 

 

 


 

 

NOWOCZESNY MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY Z MODUŁEM DO WYKONYWANIA SKRAWKÓW OPTYCZNYCH NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU

 

 

 


 

 

SYMPOZJUM. ANTAGONIŚCI RECEPTORA SEROTONINOWEGO TYPU 6: POSTĘP W ZRÓWNOWAŻONYCH METODACH SYNTEZY ORAZ NOWE WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE

 

 


 

 

 

MODERNIZACJA LABORATORIÓW KATEDRY CHEMII ORGANICZNEJ

 

 

 


 

 

POŚMIERTNE BADANIA OBRAZOWE W KATEDRZE MEDYCYNY SĄDOWEJ UJ CM

 

 

 


 

 

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W 2021 ROKU

 

 

 


 

ROZBUDOWA I DOPOSAŻENIE ZAPLECZA APARATUROWEGO W ZAKŁADZIE BIOLOGII MOLEKULARNEJ I GENETYKI KLINICZNEJ

 

 

 


 

 

 

NAPRAWA LICZNIKA MICROBETA W KATEDRZE FARMAKOBIOLOGII UJ CM

 

 

 


 

 

 

ROZBUDOWA URZĄDZENIA IMAGEXPRESS MICRO XLS

 

 

 


 

 

 

ZAKUP FLUORESCENCYJNEGO LICZNIKA KOMÓREK

 

 

 


 

 

SYSTEM WATERS DO CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ HPLC W KATEDRZE CHEMII FARMACEUTYCZNEJ

 

 

 


 

 

 

ZAKUP APARATU DO WYSOKOPRZEPUSTOWYCH OZNACZEŃ TYPU CALCIUM FLUX – FLEXSTATION

 

 

 


 

 

 

PROGRESJA METAPLAZJI BARRETTA W KIERUNKU RAKA GRUCZOŁOWEGO PRZEŁYKU

 

 

 


 

 

 

BEZZNACZNIKOWY ANALIZATOR FUNKCJI KOMÓRKOWYCH NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM

 

 

 


 

 

MODERNIZACJA LIOFILIZATORA ORAZ SERWIS CHROMATOGRAFU CIECZOWEGO LA CHROM W KATEDRZE I ZAKŁADZIE BOTANIKI FARMACEUTYCZNEJ UJ CM

 

 

 


 

 

 

NOWE ARTYKUŁY PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM W CZASOPISMACH JOURNAL OF CLINICAL ORAZ BIOLOGY

 

 

 


 

 

 

MODERNIZACJA SPRZĘTU W ZAKADZIE BROMATOLOGII

 

 

 


 

 

 

SPECJALISTYCZNE URZĄDZENIA W ZAKŁADZIE BIOCHEMII I CHEMII MEDYCZNEJ

 

 

 


 

 

 

WOLTOMETR WSPOMAGAJĄCY BADANIA BIODOSTĘPNOŚCI W KATEDRZE FARMAKOGNOZJI WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO UJCM

 

 

 


 

 

 

AUTOMATYCZNY SELEKTOR Z ZESTAWEM KAPILAR W ZAKŁADZIE FARMAKOKINETYKI I FARMACJI FIZYCZNEJ

 

 

 


 

 

 

ROZBUDOWA SYSTEMU OBLICZENIOWEGO NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM

 

 

 


 

 

 

BIOREAKTOR LABORATORYJNY F0-BABY Z AUTOKLAWEM PIONOWYM WSPIERAJĄ PRACĘ NAUKOWCÓW NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM

 

 

 


 

 

ZAKUP WIRÓWKI DLA KATEDRY FARMAKOLOGII UJCM

 

 

 


 

 

NOWY SERWER PLIKOWY W OŚRODKU GENOMIKI MEDYCZNEJ – OMICRON

 

 

 


 

 

WETERYNARYJNY ANALIZATOR BIOCHEMICZNY WSPIERA PRACĘ KATEDRY I ZAKŁADU TOKSYKOLOGII

 

 

 


 

 

 

MODERNIZACJA APARATURY W ZAKŁADZIE CHEMII ORGANICZNEJ

 

 

 


 

 

KATEDRA CHEMII FARMACEUTYCZNEJ ZAKUPIŁA NOWE OPROGRAMOWANIE ACD/ SPECTRUS

 

 

 


 

 

ZAKUP ELEKTROFORETYCZNEGO SYSTEMU SELEKCJI FRAGMENTÓW DNA DLA OMICRON

 

 


 

 

CZY TEST ANTYGENOWY JESTSKUTECZNY W WYKRYWANIU SARS-CoV-2?

 

 

 


 

 

STRATEGICZNA INFRASTRUKTURA BADAWCZA NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM

 

 

 


 

 

SERWIS SYSTEMU HPLC W KATEDRZE FARMAKOGNOZJI

 

 

 


 

 

POSZUKIWANIE NOWYCH LEKÓW WSPIERANE PRZEZ URZĄDZENIE SiriusT3®

 

 

 


 

 

SERWIS SYSTEMU DO ANESTEZJI WZIEWNEJ NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM

 

 

 


 

 

SERWIS KLUCZOWEJ APARATURY W KATEDRZE BIOCHEMII LEKARSKIEJ

 

 

 


 

 

WSPIERANIE ROZWOJU NOWYCH METOD BADAWCZYCH – NOWY MIKROSKOP W KATEDRZE FARMAKODYNAMIKI

 

 

 


 

 

SERWIS APARATURY W ZAKŁADZIE BROMATOLOGII WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

 

 

 


 

 

SERWIS APARATURY W KATEDRZE MIKROBIOLOGII NA WYDZIALE LEKARSKIM UJ CM 

 

 

 


 

 

TEST RÓŻNICUJĄCY WIRUS SARS-CoV-2 Z WIRUSAMI GRYPY

 

 

 


 

 

WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWBAKTERYJNE NANOCZĄSTECZEK ZŁOTA I SREBRA NA POWIERZCHNIACH GRAFENOWYCH

 

 


 

 

REPOZYTORIUM PRÓBEK BIOLOGICZNYCH

 

 


 

 

NAPRAWA CYTOMETRU W KATEDRZE FARMAKOLOGII WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UJ CM

 

 


 

 

UNIKATOWY SYSTEM WSPIERA BADANIA LEKÓW W KATEDRZE TECHNOLOGII POSTACI LEKU I BIOFARMACJI UJ CM

 

 


 

 

NOWY MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY W OŚRODKU OMICRON

 

 

 


 

 

NOWA GŁOWICA POMIAROWA WSPIERA ROZWÓJ LEKÓW W KATEDRZE TECHNOLOGII POSTACI LEKU I BIOFARMACJI, WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO UJ CM

 

 


 

 

NOWA MIKROWIRÓWKA W KATEDRZE FIZJOLOGII WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

 

 

 


 

 

WSPIERANIE ROZWOJU NOWYCH LEKÓW PRZECIWBÓLOWYCH DO LECZENIA BÓLU NEUROPATYCZNEGO – URZĄDZENIE DO ELEKTRONICZNEGO TESTU VON FREY

 

 


 

 

NOWOCZESNY SPEKTROMETR MASOWY Z CHROMATOGRAFEM CIECZOWYM NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU

 

 


 

 

STĘŻENIE MARKERA KIM-1 A ROZWÓJ OSTREGO USZKODZENIA NEREK U PACJENTÓW WE WCZESNEJ FAZIE OSTREGO ZAPALENIA TRZUSTKI

 

 


 

 

NIEZNANA DOTYCHCZAS ROLA ENZYMU SPHK1 W DOJRZEWANIU MYSICH KARDIOMIOCYTÓW NOWORODKOWYCH

 

 


 

 

NOWE PERSPEKTYWY W LECZENIU PADACZKI I BÓLU NEUROPATYCZNEGO

 

 

 


 

 

MECHANIZMY ODPOWIEDZIALNE ZA ZANIK MASY LEWEJ KOMORY SERCA W PRZEBIEGU TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO

 

 


 

 

ZWIĄZKI O POTENCJALNEJ AKTYWNOŚCI PRZECIWPSYCHOTYCZNEJ

 

 

 


 

 

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ 

 

 

 


 

 

WPŁYW FORMY PODAWANIA DAIDZEINY NA PROFIL FARMAKOKINETYCZNY I BIODOSTĘPNOŚĆ

 

 


 

 

TECHNOLOGIE ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI A RODO I BEZPIECZEŃSTWO PERSONELU MEDYCZNEGO W CZASACH PANDEMII

 

 


 

 

DOPOSAŻENIE MIKROSKOPU FLUORESCENCYJNEGO – SZERSZE SPEKTRUM DZIAŁAŃ 

 

 


 

 

ROLA CZYNNIKA TRANSKRYPCYJNEGO SNAIL W REGULACJI PRZERZUTOWANIA KOMÓREK MIĘSAKA PRĄŻKOWANOKOMÓRKOWEGO RMS

 

 


 

NOWOCZESNY TANDEMOWY SPEKTROMETR MAS NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM

 

 

 

 


 

NOWE PODEJŚCIE DO PROJEKTOWANIA LEKÓW SKUTECZNYCH W LECZENIU CHOROBY ALZHEIMERA

 

 

 

 


 

NOWY SPRZĘT KOMPUTEROWY NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM UJ CM

 

 

 

 


 

STRES OKSYDACYJNY I WOLNE RODNIKI MAJĄ WPŁYW NA PŁODNOŚĆ MĘŻCZYZN 

 

 

 

 


 

WARTOŚĆ SPOŁECZNA BADAŃ KLINICZNYCH 1 FAZY W ONKOLOGII PEDIATRYCZNEJ

 

 

 

 


 

BEZPIECZNY I NIEZAWODNY WZROST HODOWLI KOMÓRKOWYCH DZIĘKI NOWEMU INKUBATOROWI CO2 W KATEDRZE FARMAKOLOGII UJ CM

 

 

 


 

KOMORA DO CZYSTEJ PRACY Z PRÓBKAMI DNA W KATEDRZE FIZJOLOGII UJ CM