Stres oksydacyjny i wolne rodniki mają wpływ na płodność mężczyzn

Zespół badawczy pod kierownictwem dr hab. Wirginii Krzyściak przeprowadził badania polegające na identyfikacji biomarkerów wspomagających diagnostykę i monitorowanie potencjału reprodukcyjnego u mężczyzn.

Przeprowadzono ocenę wskaźników oksydacyjno-antyoksydacyjnych malondialdehydu (MDA), glutationu (GSH) i całkowitego potencjału antyoksydacyjnego (TRAPTotal Radical-Trapping Antioxidant Parameter – zdolność komórek do obrony przed działaniem wolnych rodników) plazmy nasiennej, seminogram (badanie nasienia polegające na ocenie plemników oraz wydzieliny prostaty i pęcherzyków nasiennych), ocenę stanu klinicznego i stylu życia osób z problemami reprodukcyjnymi.

Łączna ocena GSH i TRAP jako potencjalnych biomarkerów niepłodności męskiej w plazmie nasienia charakteryzowała się najwyższą całkowitą czułością i swoistością.

Ponadto dostarczone dowody wskazują, że potencjał rozrodczy mężczyzn jest istotnie skorelowany z podstawowymi parametrami nasienia, integralnością błony komórkowej plemników, ich morfologią, stylem życia mężczyzn, ich nawykami żywieniowymi, wykonywanym zawodem i zdrowiem psychicznym.

Uzyskane wyniki dostarczają dowodów na znaczenie stresu oksydacyjnego i obrony przed wolnymi rodnikami w diagnozowaniu i monitorowaniu niepłodności mężczyzn. Zespół pod kierownictwem dr hab. Wirginii Krzyściak przedstawił alternatywne podejście do możliwości interpretacji kombinacji szeregu biomarkerów, które mogą przynieść korzyści w multimodalnym podejściu do diagnostyki i leczenia niepłodności męskiej.


TRAP
– całkowity potencjał antyoksydacyjny – zdolność organizmu do obrony przed działaniem wolnych rodników, polegająca na ich inaktywowaniu do substancji o obojętnym ładunku.

Biomarkery – znacznik biologiczny – obiektywnie mierzalny wskaźnik biologiczny(gen, właściwość fizjologiczna) wskazujący lub mogący wskazywać na obecność stanu chorobowego.

 

Link do publikacji:

https://www.mdpi.com/2077-0383/9/6/1785

 

Publikacja powstała ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Powrót