Rozstrzygnięte konkursy

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu #16 – „Finansowanie projektów badawczych we współpracy międzynarodowej”

 

 

 

 


 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu #17 – „Rozwój zaplecza aparaturowego” – Nabór IV 

 

 

 


 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu #15 – “Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych” – POB FutureSoc i POB qLIFE

 

 

 


 

 

 

Rozstrzygnięcie Naboru – do programu „Visiting Scientists”

 

 

 


 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu #12 – „Wsparcie najlepszych publikacji naukowych” – Nabór II 

 

 

 

 


 

 

 

Rozstrzygnięcie Naboru „Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”

 

 

 


 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu #14 – “ Dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM”

 

 

 


 

 

 

Rozstrzygnięcie Naboru #11 – „Modernizacja i doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego”

 

 

 


 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu #9 – „Serwis, naprawa, remont i przegląd istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór II

 

 

 


 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu #8 – „Minigranty na działalność naukową dla zespołów badawczych w ramach tematyki badawczej POB qLIFE”

 

 

 

 


 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu #6 – “Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych” – POB FutureSoc i POB qLIFE

 

 

 

 


 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu #5 – “Minigranty dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych realizujących projekty z udziałem kandydatów na doktorantów w ramach współpracy międzywydziałowej ze Szkołą Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM”

 

 

 


 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu #4 – „Dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty badawcze z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM”.

 

 

 


 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu #3 – “Naprawa, modernizacja, doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór I.

 

 

 

 


 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu #2 – Interdyscyplinarna współpraca bio-medyczna – POB BioS i POB qLife (ID.UJ).

 

 

 

 


 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu #1 – Refundacja kosztów publikacji naukowych w ramach działania nr 2 “Program motywacyjny”.