[Konkurs #1] ROZSTRZYGNIĘTY! – „Refundacja kosztów publikacji naukowych w ramach działania nr 2 pn. Program motywacyjny”.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 10.09.2020 r. nabór w ramach Konkursu #1 został zamknięty ze względu na wyczerpanie się puli środków finansowych. Dziękujemy wszystkim aplikującym i jeszcze raz gratulujemy.

W konkursie udało się osiągnąć planowane cele i dofinansować publikacje o charakterze interdyscyplinarnym, integrujące ośrodki naukowe oraz zrealizowane we współpracy międzynarodowej, w których wykorzystano lub opisano nowatorskie technologie.

Wsparcie zostało przyznane 23 wnioskodawcom, pracownikom i doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Średni 5-cio letni wskaźnik IF finansowanych prac wynosi 4,56, a średnia punktacja MNiSW 115.

16 wniosków pochodziło od pracowników i doktorantów Wydziału Lekarskiego, 6 Wydziału Farmaceutycznego i 1 Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Planowane są również kolejne konkursy o podobnym charakterze, o czym będziemy Państwa informowali.

Zespół Wykonawczy POB qLife


Powrót