Archiwalne Konkursy

 

Konkurs #14 – Dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM

 

 

 

 


 

 

Finansowanie pobytu naukowca wziytującego

 

 

 

 


 

 

 Nabór #11 – „Modernizacja i doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór III

 

 

 

 


 

 

Konkurs #9 – “Serwis, naprawa, remont i przegląd istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór II

 

 

 

 


 

 

Konkurs #8 – “Minigranty na działalność naukową dla zespołów badawczych w ramach tematyki badawczej POB qLIFE”

 

 

 

 


 

 

Konkurs #6 – “Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych – POB FutureSoc i POB qLIFE”

 

 

 

 


 

 

Konkurs #5 – Minigranty dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych realizujących projekty z udziałem kandydatów na doktorantów w ramach współpracy międzywydziałowej ze Szkołą Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM.

 

 

 


 

 

Konkurs #4 – Dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty badawcze z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM.

 

 

 

 


 

 

 

Konkurs #3 – “Naprawa, modernizacja, doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego” – Nabór I.

 

 

  

Konkurs #2 – Interdyscyplinarna współpraca bio-medyczna – POB BioS i POB qLife. / Open Competition – Interdisciplinary bio-medical collaboration – PRA BioS and PRA qLife (EI.JU).

 

 

 

 


 

 


Konkurs #1 – Refundacja kosztów publikacji naukowych w ramach działania nr 2 “Program motywacyjny”.

 

 

 


 

Wielkość fontu
Kontrast