Aktualności


Pośmiertne badania obrazowe w Katedrze Medycyny Sądowej UJ CM

Katedra Medycyny Sadowej UJ CM dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE  mogła po ponad dwóch latach powrócić do wykonywania pośmiertnych badań obrazowych z użyciem własnego tomografu. Poza adaptacją pomieszczeń przy ulicy Grzegórzeckiej 16 jednostka zyskała nowoczesny sprzęt – tomograf komputerowy,. O działalności Katedry oraz możliwościach aparatu mówił dr Artur Moskała – adiunkt w Katedrze Medycyny Sadowej.

Rozbudowa i doposażenie zaplecza aparaturowego w Zakładzie Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej

Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na rozbudowę istniejącego zestawu LCMS SCIEX QTRAP 4000 o elementy wyposażenia umożliwiające pracę systemu w szerokim zakresie przepływów oraz doposażenie zestawu HPLC w system zaworów do automatycznego przełączania kolumn (zabudowa w istniejącym termostacie).

Naprawa licznika Microbeta w Katedrze Farmakobiologii UJ CM

Dzięki udziałowi w Konkursie #11 programu POB qLife Katedra Farmakobiologii UJ CM zyskała możliwość finansowanie serwisu i modernizacji licznika scyntylacyjnego Microbeta TriLux 1450, w którym dokonano m.in. wymiany napędów dysków FFD 1.44 na Emulatory Solid State.

Rozbudowa urządzenia ImageXpress Micro XLS

Urządzenie ImageXpress Micro XLS służy do prowadzenia zaawansowanych badań in vitro i ex vivo dotyczących obrazowania komórek w tzw. technologii high-content screening (HCS). Technologia HCS opiera się na automatyzacji mikroskopii w połączeniu z wieloparametryczną analizą obrazu oraz możliwością przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym.

Zakup fluorescencyjnego licznika komórek

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife” Wydział Farmaceutyczny UJ CM dokonał zakupu fluorescencyjnego licznika komórek, który doposażył funkcjonującą pracownię hodowli komórkowych.