Aktualności


„Program Visiting Scientists – Edycja II” – NABÓR OTWARTY

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLIFE”, ogłaszamy nabór wniosków w Programie Visiting Scientists – Edycja II, którego celem jest finansowanie kosztów związanych z zaproszeniem, zakwaterowaniem i pobytem Naukowca Wizytującego, goszczącego w jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum lub Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).

[Konkurs #19] „Projekt naukowy prowadzony we współpracy z Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (CDT-CARD) – jednostką międzywydziałową UJ CM”– NABÓR OTWARTY

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLIFE”, ogłoszony zostaje nabór wniosków w Konkursie #19 we współpracy z Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (CDT-CARD).

[Konkurs #18] „Wsparcie rozwoju kompetencji twardych – staże zagraniczne” – NABÓR OTWARTY

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, uruchomiony zostaje Konkurs #18, którego celem jest dofinansowanie staży zagranicznych.

Kolejny sukces na koncie Dr Marcina Piejki

Grant Polskiego Towarzystwa Onkologicznego dla naszego badacza!

Publikacja grupy prof. Bogusławy Budziszewskiej w Neuroscience

Polecamy lekturę!

Praca z udziałem naszych beneficjentów w Scientific Reports!

„Wsparcie społeczne w czasie ciąży a ryzyko depresji poporodowej u Polek: badanie prospektywne” J. Żyrek et al. (2024)

Cytometr przepływowy z funkcją obrazowania dla Laboratorium Zaawansowanych Technik Komórkowych i Mikroskopowych CDT-CARD

Rekordowa kwota 3,3 mln zł od POB qLIFE na zakup najnowocześniejszej aparatury naukowo-badawczej!

Wspólna publikacja badaczy JCET i Katedry Fizjologii Wysiłku i Bioenergetyki Mięśni

Badania prowadzone były z użyciem aparatury zakupionej przez POB qLIFE.

Prace zespołu badawczego prof. Pawła Zajdla w Journal of Molecular Structure i European Journal of Medicinal Chemistry

Artykuły powstały przy wsparciu finansowym POB qLIFE.

Publikacja Dr Agnieszki Galanty i Dr hab. Pawła Paśki w czasopiśmie Molecules

Kiełki ciecierzycy jako potencjalne wsparcie dietetyczne w zaburzeniach prostaty.