Aktualności


Uroczyste otwarcie Centrum Teranostyki UJ

W dniu 5 czerwca  2023 roku, przy ul. Kopernika 40 w Krakowie w budynku identyfikowanym również jako „Biała chirurgia” oficjalnie otwarto Centrum Teranostyki UJ. Tworzy je zespól naukowców skupiających specjalistów z różnych dziedzin klinicznych, tj. chirurgów, psychiatrów, fizyków oraz specjalistów z zakresu szeroko rozumianej medycyny laboratoryjnej i biotechnologicznych związanych z rozwojem nowoczesnych technik diagnostycznych wykorzystywanych w medycynie.

Rozstrzygnięcie Konkursu #15 – “Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych” – POB FutureSoc i POB qLIFE

Rozstrzygnięcie Konkursu #15 – “Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych” – POB FutureSoc i POB qLIFE

Rozbudowa i doposażenie zaplecza aparaturowego w Zakładzie Molekularnej Mikrobiologii Medycznej

 Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej Katedry Mikrobiologii UJ CM do realizacji szeregu projektów finansowanych przez NCN, NCBiR oraz z dotacji MEiN, wykorzystuje czytnik wielodetekcyjny SpectraMax® Mini Multi-Mode . W celu rozszerzenie oferty prowadzonych badań naukowych instrument został doposażony w dodatkowe kostki filtrowe, których zakup został sfinansowany ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE . 

Szkolenia z POB qLife – relacje uczestników

Prezentujemy Państwu ostatnie już relacje beneficjentów konkursu „Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”, którego celem było podniesienie kompetencji twardych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz pracowników Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) poprzez finansowanie kosztów udziału w szkoleniach. Laureaci naszego konkursu uczestniczyli w szkoleniach, kursach wykładowych oraz warsztatach teoretyczno-praktycznych. Uczyli się obsługi sprzętu, programów komputerowych, poznawali nowoczesne techniki interpretacji wyników badań i sprawnego posługiwania się istniejącymi bazami danych, a przede wszystkim mieli okazję do wymiany doświadczeń.   

Relacje beneficjentów konkursu „Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”

Szkolenia to nie tylko ścisła wiedza czy umiejętności, to bardzo często również zmiana punktu widzenia i element pracy nad sobą. Stosując nowe metody, poznajemy rozwiązania, które mogą nas zainspirować do zmiany podejścia, użycia nowych technik w codziennej pracy czy zmiany utartych przyzwyczajeń. Prezentujemy Państwu jedne z ostatnich relacji naszych uczestników, którzy wzięli udział w konkursie „Wsparcie kompetencji twardych”.