Aktualności


Rozbudowa i doposażenie zaplecza aparaturowego w Zakładzie Molekularnej Mikrobiologii Medycznej

 Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej Katedry Mikrobiologii UJ CM do realizacji szeregu projektów finansowanych przez NCN, NCBiR oraz z dotacji MEiN, wykorzystuje czytnik wielodetekcyjny SpectraMax® Mini Multi-Mode . W celu rozszerzenie oferty prowadzonych badań naukowych instrument został doposażony w dodatkowe kostki filtrowe, których zakup został sfinansowany ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE . 

Szkolenia z POB qLife – relacje uczestników

Prezentujemy Państwu ostatnie już relacje beneficjentów konkursu „Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”, którego celem było podniesienie kompetencji twardych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz pracowników Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) poprzez finansowanie kosztów udziału w szkoleniach. Laureaci naszego konkursu uczestniczyli w szkoleniach, kursach wykładowych oraz warsztatach teoretyczno-praktycznych. Uczyli się obsługi sprzętu, programów komputerowych, poznawali nowoczesne techniki interpretacji wyników badań i sprawnego posługiwania się istniejącymi bazami danych, a przede wszystkim mieli okazję do wymiany doświadczeń.   

Relacje beneficjentów konkursu „Wsparcie rozwoju kompetencji twardych”

Szkolenia to nie tylko ścisła wiedza czy umiejętności, to bardzo często również zmiana punktu widzenia i element pracy nad sobą. Stosując nowe metody, poznajemy rozwiązania, które mogą nas zainspirować do zmiany podejścia, użycia nowych technik w codziennej pracy czy zmiany utartych przyzwyczajeń. Prezentujemy Państwu jedne z ostatnich relacji naszych uczestników, którzy wzięli udział w konkursie „Wsparcie kompetencji twardych”. 

System Przestrzeni Kreatywnej Współpracy w Uniwersytecie Jagiellońskim

17 marca przy ulicy Łojasiewicza 6 w Krakowie na Wydziale Matematyki i Informatyki odbyło się uroczyste otwarcie systemu Przestrzeni Kreatywnej Współpracy UJ, które powstaje, by wspierać szereg aktywności kreatywnych i prorozwojowych w zakresie współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z partnerami społecznymi, gospodarczymi oraz publicznymi przy zapewnieniu merytorycznego i infrastrukturalnego zaplecza. 

Niedopasowani

Czy uda nam się rozwiązać problemy wynikające z ograniczeń biologii, czy rozwój naszego umysłu prześcignie mechanizmy przystosowawcze naszych ciał? Jak to możliwe, że współczesne życie związane jest z rosnącym poziomem stresu, prawdopodobnie wyższym przodków, żyjącym w bardziej prymitywnych warunkach? Na te i inne pytania stara się odpowiedzieć prezentowany film zatytułowany „Niedopasowani”.