Aktualności


Seria Research in Spotlight – filmy promocyjne „Symbioza wiedzy” i „Niedopasowani”

Polecamy serię filmów „Research in Spotlight”, z których dowiecie się więcej o działaniach w ramach programu strategicznego ID.UJ.

Dwuwiązkowy spektrofotometr UV-VIS w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej

Zakup dwuwiązkowego spektrofotometru UV-VIS A560 firmy AOE Instrument możliwy był dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu od POB qLIFE.

Nowa wyparka rotacyjna z łaźnią grzewczą w Zakładzie Bromatologii

Zaplecze aparaturowe Zakładu Bromatologii wzbogaciło się o zestaw umożliwiający przygotowanie próbek składający się z laboratoryjnej wyparki rotacyjnej z łaźnią grzewczą, pompą próżniową i chillerem.

Wywiad z prof. Tomaszem Gosiewskim na łamach Onetu – fascynujący świat mikrobiomu

Prof. Tomasz Gosiewski z Zakładu Molekularnej Mikrobiologii Medycznej opowiada o badaniach mikrobiomu w wywiadzie z Onetem.

Homogenizator kulkowy Bead Ruptor 24 Elite dla Zakładu Molekularnej Mikrobiologii Medycznej

Środki POB qLIFE pozwoliły na zakup homogenizatora kulkowego Bead Ruptor 24 Elite (Omni International) do celów badawczych Zakładu Molekularnej Mikrobiologii Medycznej.

Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji z nowoczesnym chromatografem HPLC firmy Jasco

Dzięki wsparciu finansowemu POB qLIFE Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji doposażyła swoje laboratorium w nowoczesny chromatograf cieczowy HPLC firmy Jasco.

„Nature Communications” o wynikach badań prof. Pawła Moskala

Prestiżowe czasopismo „Nature Communications” opublikowało wynik najdokładniejszego na świecie testu symetrii między materią i antymaterią w atomie pozytonium wykonanego przez Zespół J-PET kierowany przez prof. Pawła Moskala z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Analizator trajektorii cząstek ZetaView Twin dla Zakładu Immunologii Klinicznej

Na potrzeby Zakładu Immunologii Klinicznej (Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytutu Pediatrii UJ CM) zakupiliśmy aparat ZetaView Twin firmy Particle Metrix, wyposażony w dwa lasery o długości fal 488 i 640 nm oraz dwa detektory fluorescencji.

Przystosowanie do prac badawczych pomieszczeń Laboratorium Zaawansowanych Technik Komórkowych i Mikroskopowych

Laboratorium Zaawansowanych Technik Komórkowych i Mikroskopowych (Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem), koordynowane przez dr hab. Marcina Surmiaka, otrzymało od nas środki finansowe na przystosowanie do prac badawczych pomieszczeń laboratoryjnych w budynku przy ul. Skawińskiej 8.

Działamy pod nowym adresem!

Zapraszamy do Biura POB qLIFE ID.UJ na ul. Skawińską 8!