Aktualności


Nowy sprzęt w Katedrze Biochemii Lekarskiej UJ CM

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife” Katedra Biochemii Lekarskiej UJ CM zakupiła ceniony czytnik wielodetekcyjny SYNERGY HTX firmy Bio-Tek.  

System TEG® 6s w Zakładzie Chorób Zatorowo-Zakrzepowych IK UJ CM

Zakład Chorób Zatorowo-Zakrzepowych Instytutu Kardiologii UJ CM korzystając ze wsparcia Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE zakupił urządzenie TEG® 6s – system analizy hemostazy czyli tromboelastometr i agregometr zestawione w jednym aparacie.

Demo Day Innowacji Społecznych

16 czerwca 2023 roku w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Gronostajowa 2, Kampus 600-lecia Odnowienia UJ) odbędzie się konferencja Demo Day Innowacji Społecznych. W planie trwającego od godz. 9.00 do 15.30 wydarzenia znajdują się, między innymi, prezentacje innowacji społecznych wypracowanych w projektach we współpracy z CITTRU oraz ukierunkowanego na cele zrównoważonego rozwoju semestralnego hackathonu #SDG48h Challenge.

Uroczyste otwarcie Centrum Teranostyki UJ

W dniu 5 czerwca  2023 roku, przy ul. Kopernika 40 w Krakowie w budynku identyfikowanym również jako „Biała chirurgia” oficjalnie otwarto Centrum Teranostyki UJ. Tworzy je zespól naukowców skupiających specjalistów z różnych dziedzin klinicznych, tj. chirurgów, psychiatrów, fizyków oraz specjalistów z zakresu szeroko rozumianej medycyny laboratoryjnej i biotechnologicznych związanych z rozwojem nowoczesnych technik diagnostycznych wykorzystywanych w medycynie.

Rozstrzygnięcie Konkursu #15 – “Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych” – POB FutureSoc i POB qLIFE

Rozstrzygnięcie Konkursu #15 – “Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych” – POB FutureSoc i POB qLIFE