Aparatura

Katedra Biochemii Lekarskiej – Inkubator CO2 firmy PHCbi


Katedra Chemii Organicznej – wirówka laboratoryjna MPW-260R firmy MPW


Zakład Biochemii Farmaceutycznej – Trans-Blot Turbo Transfer Starter System firmy BioRad


Zakład Bromatologii – wyparka rotacyjna z łaźnią grzewczą firmy LPP Equipment 


Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej – homogenizator kulkowy Bead Ruptor 24 Elite firmy Omni International


Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji – chromatograf HPLC firmy Jasco


Zakład Immunologii Klinicznej – analizator trajektorii nanocząstek ZetaView Twin firmy Particle Metrix


Laboratorium Zaawansowanych Technik Komórkowych i Mikroskopowych – przystosowanie pomieszczeń


Zakład Chemii Leków – rozszerzenie autosamplera HeadSpace TriPlus 500, będącego częścią systemu HS-GC


Katedra Biochemii Lekarskiejczytnik wielodetekcyjny SYNERGY HTX firmy Bio-Tek


Zakład Chorób Zatorowo-Zakrzepowych Instytutu Kardiologii – system analizy hemostazy TEG®6s (tromboelastometr i agregometr)


Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej – kostki filtrowe do czytnika wielodetekcyjnego SpectraMax® Mini Multi-Mode


Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych – modernizacja laboratoriów


Naprawa sekwenatora NextSeq w Ośrodku Genomiki Medycznej – OMICRON


Oprogramowanie do interaktywnej analizy obrazu w Zakładzie Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej


Modernizacja laboratoriów syntezy i analityki w Katedrze Chemii Farmaceutycznej UJ CM


Chromatograf Pure C-850 FlashPrep na Wydziale Farmaceutycznym


Komora modułowa typu Bussey-Saksida w Zakładzie Farmakodynamiki


Modernizacja laboratoriów Katedry Chemii Organicznej


Pośmiertne badania obrazowe w Katedrze Medycyny Sądowej UJ CM


Rozbudowa i doposażenie zaplecza aparaturowego w Zakładzie Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej


Zakup fluorescencyjnego licznika komórek 


System Waters do chromatografii cieczowej HPLC w Katedrze Chemii Farmaceutycznej


Zakup aparatu do wysokoprzepustowych oznaczeń typu Calcium flux – FlexStation


Aparat do termoforezy mikroskalowej na Wydziale Farmaceutycznym


Bezznacznikowy analizator funkcji komórkowych na Wydziale Farmaceutycznym


Modernizacja liofilizatora oraz serwis chromatografu cieczowego La Chrom w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej UJ CM


Modernizacja sprzętu w Zakładzie Bromatologii


Woltometr wspomagający badania biodostępności w Katedrze Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego UJ CM 


Rozbudowa systemu obliczeniowego na Wydziale Farmaceutycznym


Bioreaktor laboratoryjny F0-Baby z autoklawem pionowym wspierają pracę naukowców na Wydziale Farmaceutycznym


Zakup wirówki dla Katedry Farmakologii UJCM


Nowy serwer plikowy w Ośrodku Genomiki Medycznej – OMICRON


Weterynaryjny analizator biochemiczny wspiera pracę Katedry i Zakładu Toksykologii


Modernizacja aparatury w Zakładzie Chemii Organicznej


Modernizacja aparatury w Zakładzie Toksykologii


Katedra Chemii Farmaceutycznej zakupiła nowe oprogramowanie ACD/ Spectrus


Zakup elektroforetycznego systemu selekcji fragmentów DNA dla OMICRON


Dwuwiązkowy spektrofotometr Genesys 180 na Wydziale Farmaceutycznym


Nowe zamrażarki niskotemperaturowe -86°C wspiera pracę badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum


Spektrofotometr SPECTROstar Nano


Strategiczna infrastruktura badawcza na Wydziale Farmaceutycznym 


Serwis systemu HPLC w Katedrze Farmakognozji


Poszukiwanie nowych leków wspierane przez urządzenie SiriusT3®


Serwis systemu do Anestezji Wziewnej na Wydziale Farmaceutycznym


Serwis kluczowej aparatury w Katedrze Biochemii Lekarskiej


Wspieranie rozwoju nowych metod badawczych – nowy Mikroskop w Katedrze Farmakodynamiki


Serwis aparatury w Katedrze Mikrobiologii na Wydziale Lekarskim UJ CM


Serwis aparatury w Katedrze Biochemii Klinicznej na Wydziale Lekarskim UJ CM


Naprawa Chromatografu cieczowego na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM


Nowy generator azotu na Wydziale Farmaceutycznym


Naprawa cytometru w Katedrze Farmakologii Wydziału lekarskiego UJ CM


Unikatowy system do obrazowania uwalniania substancji leczniczej w Katedrze Technologii Postaci Leku i Biofarmacji UJ CM – wspiera badania leków


Nowy mikroskop fluorescencyjny w ośrodku OMICRON


Nowa głowica pomiarowa wspiera rozwój leków w Katedrze Technologii Postaci Leku i Biofarmacji, Wydziału Farmaceutycznego UJ CM 


Nowa mikrowirówka w Katedrze Fizjologii Wydziału Lekarskiego UJ CM


Czy Wirtualna Symulacja Medyczna wspomoże tradycyjne formy szkolenia przyszłych medyków? 


Wspieranie rozwoju nowych leków przeciwbólowych do leczenia bólu neuropatycznego – urządzenie do elektronicznego testu Von Frey w Katedrze Farmakodynamiki CM UJ


Nowoczesny spektrometr masowy z chromatografem cieczowym na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM


Doposażenie mikroskopu fluorescencyjnego w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego UJ CM


Powstaje nowe stanowisko ergo-spirometryczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM


Nowoczesny tandemowy spektrometr mas na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM


Nowy sprzęt komputerowy na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM


Komora do czystej pracy z próbkami DNA w Katedrze Fizjologii UJ CM


Bezpieczny i niezawodny wzrost hodowli komórkowych dzięki nowemu inkubatorowi CO2 w Katedrze Farmakologii UJ CM


Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM został doposażony o dwie znakomite pionowe zamrażarki -86°C i jedną -40°C dzięki wsparciu programu ID.UJ i środków przeznaczonych przez POB qLife


Zakup stanowisk wirtualnej symulacji medycznej do Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej CM finansowany ze środków programu ID.UJ


Nowoczesny, automatyczny mikroskop fluorescencyjny zakupiony ze środków programu ID.UJ dla Katedry Mikrobiologii UJ CM