Rozbudowa i doposażenie zaplecza aparaturowego w Zakładzie Molekularnej Mikrobiologii Medycznej

Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej Katedry Mikrobiologii UJ CM do realizacji szeregu projektów finansowanych przez NCN, NCBR oraz z dotacji MEiN, m.in. SONATA 17 (2021/43/D/NZ5/00469), SONATA BIS 7 (2017/26/E/NZ5/00266), OPUS 18 (2019/35/B/ST5/01103) i OPUS 23 (2022/45/B/ST5/00242) wykorzystuje czytnik wielodetekcyjny SpectraMax® Mini Multi-Mode (Syngen Biotech Sp. z o.o., rok produkcji 2022). W celu rozszerzenie oferty prowadzonych badań naukowych instrument został doposażony w dodatkowe kostki filtrowe (1. Assy standard FL cube, FL-595,535/560/595. Alamar blue. Excitation: 535/25; Emission: 595/35, Dichroic 555, 2. Assy, standard Lumi Cube, Wavelenght range 300-650 nm), których zakup został sfinansowany ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE . 

Kostki filtrowe stanowią kluczowy element czytnika wielodetekcyjnego SpectraMax® Mini Multi-Mode, dzięki któremu możliwe będzie badanie tzw. „żywotności” komórek bakterii w biofilmach czy też analiza produkcji wolnych rodników tlenowych w układach biologicznych. Do tej pory aparat pozwalał na pomiary oparte o absorbancję, oznaczanie ilościowe kwasów nukleinowych i białek, endotoksyn, oraz testy cytotoksyczności.  

Czytnik umożliwia odczyt płytek od 6- do 384-dołkowych. Jest wyposażony w monochromator i ksenonową lampę błyskową do odczytu absorbancji w zakresie długości fali 200-1000 nm. Odczyt fluorescencji odbywa się za pomocą kostek filtrowych i drugiej ksenonowej lampy błyskowej. Lampa ksenonowa charakteryzuje się światłem o szerokim spektrum, co w połączeniu z filtrami zapewnia optymalne wzbudzenie i emisję światła do i z próbki badanej. Zakres dynamiczny przyrządu do wykrywania fluorescencji wynosi od 10-6 do 10-12 molowych fluoresceiny. Zakres fotometryczny odczytu absorbancji wynosi 0-4 OD (ang. optical density) z rozdzielczością 0,001OD. Czytnik wyposażony jest w inkubator, który umożliwia regulację temperatury od 4°C powyżej temperatury otoczenia do 45°C.   

Rozbudowa sprzętu została sfinansowana ze środków  finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.     


Powrót