Nowy sprzęt w Katedrze Biochemii Lekarskiej UJ CM

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife” Katedra Biochemii Lekarskiej UJ CM zakupiła czytnik wielodetekcyjny SYNERGY HTX firmy Bio-Tek.  

 

 

 

Dzięki wbudowanemu monochromatorowi czytnik umożliwia pomiar absorbancji w pełnym zakresie widma, a układ filtrowy do pomiarów fluorescencji i luminescencji, pozwala na wygodną pracę z kilkoma różnymi parami długości fal wzbudzenia i emisji.  

Czytnik wielodetekcyjny Synergy HTX posiada:  

  • wbudowany monochromator do pomiaru absorbancji w zakresie 200-999nm, z krokiem co 1nm  
  • filtrowy moduł do pomiaru fluorescencji i luminescencji pozwalający na pomiar z góry i z dołu płytki, oparty o dwa koła filtrów (jedno po stronie wzbudzenia, drugie po stronie emisji), z których każde mieści do 4 filtrów jednocześnie  
  • wbudowany inkubator pozwalający na inkubację komory pomiarowej do 50oC  
  • laptop wraz z oprogramowaniem Gen5TM i z dostarczaną z licencją na 25 instalacji   

Układ optyczny oparty o monochromator do pomiaru absorbancji i układ filtrowy do pomiaru fluorescencji i luminescencji daje szerokie możliwości pracy. 

Synergy HTX dzięki wbudowanemu monochromatorowi oraz filtrowemu modułowi do pomiaru fluorescencji i luminescencji w Katedrze Biochemii Lekarskiej znajdzie zastosowanie w takich aplikacjach jak:  

  • praca z techniką ELISA  
  • pomiar spektrum absorbancji badanej substancji  
  • pomiary intensywności fluorescencji  
  • pomiary intensywności luminescencji  
  • kinetyczne pomiary aktywności enzymów  
  • pomiary TRF (w wybranej konfiguracji),   

umożliwiając tym samym, sprawną i szybką analizę zaplanowanych badań w ramach realizowanego programu POP qLife, jak również w licznych projektach badawczych finansowanych zarówno przez NCN, jak i MEiN.   

Dodatkowo, wielodetekcyjny czytnik Synergy HTX posiada certyfikat CE-IVD i może być wykorzystany w diagnostyce.  

Zakup urządzenia został zrealizowany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.  


Powrót