Dwuwiązkowy spektrofotometr Genesys 180 na Wydziale Farmaceutycznym

Dwuwiązkowy spektrofotometr Genesys 180 (Thermo Scientific), którego zakup został sfinansowany ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim umożliwia pomiary w zakresie długości fali 190 – 1100 mn. Aparat jest wyposażony zarówno w standardowy 1 miejscowy uchwyt na kuwety, jak również w 8 miejscowy automatyczny zmieniacz kuwet, co znacznie usprawni wykonywanie pomiarów. Jako źródło światła zastosowano w nim lampę ksenonową, która nie wymaga nagrzewania, a także zapewnia ciągłość pomiarów w całym zakresie spektralnym. Wbudowane oprogramowanie daje możliwość pracy w trybie absorbancji, transmitancji oraz intensywności. Umożliwia ono pomiar widma, analizę ilościową z krzywymi kalibracji, pomiary w czasie oraz badania kinetyki reakcji.

 

Spektrofotometr będzie wykorzystywany m.in. do:

• badań związków posiadających właściwości promieniochronne, w tym obecnie stosowanych w kosmetykach komercyjnych filtrów UV, jak i kandydatów na składniki produktów kosmetycznych lub substancje promieniochronne dla cząsteczek aktywnych leków;

• badań fotostabilności związków chemicznych, w tym substancji do zastosowania w produktach kosmetycznych (np. filtry UV, inhibitory melanogenezy) lub produktach leczniczych do stosowania zewnętrznego;

• wyznaczania stężenia wybranych substancji w badanej próbce np. w badaniach przenikania substancji przez naskórek, wyznaczania parametru logP;

• badań kinetyki reakcji enzymatycznych np. w zakresie hamowanie tyrozynazy, kluczowego enzymu w procesie melanogenezy.

 

Zakup dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim


Powrót