Przystosowanie do prac badawczych pomieszczeń Laboratorium Zaawansowanych Technik Komórkowych i Mikroskopowych

Laboratorium Zaawansowanych Technik Komórkowych i Mikroskopowych (Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem), koordynowane przez dr hab. Marcina Surmiaka, otrzymało od nas środki finansowe na przystosowanie do prac badawczych pomieszczeń laboratoryjnych w budynku przy ulicy Skawińskiej 8. Dokonano niezbędnych adaptacji techniczno-budowlanych (instalacja klimatyzacji, modernizacja sieci elektrycznej), zakupiono meble laboratoryjne oraz drobny sprzęt laboratoryjny (mieszadła, vortexy, wytrząsarki).

Ponadto środki qLIFE dedykowane zostały na zatrudnienie dwójki pracowników inżynieryjno-technicznych do obsługi zaawansowanych technik badawczych:

  • technik inżynierii genetycznej w badaniach z wykorzystaniem modeli komórkowych
  • metod obrazowania w badaniach z wykorzystaniem zaawansowanych modeli komórkowych
  • metod wieloparametrycznej analizy białek w komórkach.

Nowoczesny cytometr przepływowy – który już wkrótce znajdzie się na wyposażeniu Laboratorium – umożliwi ocenę profilu białkowego próbek na poziomie pojedynczej komórki, badanie zarówno białek powierzchniowych, jak i wewnątrzkomórkowych, a także ocenę aktywności (np. fosforylacji) białek.

Metody, które znajdą się w ofercie badawczej Laboratorium pozwolą na projektowanie zmian profilu genetycznego komórek (nadekspresja białek, wyciszanie genów, zmiany ekspresji miRNA, lncRNA) i  ocenę ich funkcji po odpowiedzi na bodziec, a tym samym umożliwią m.in.:

  • poszukiwanie i ocenę nowych biomarkerów chorób
  • tworzenie nowych modeli chorób w warunkach in vitro oraz in vivo
  • selekcję nowych kandydatów na leki

   


Powrót