Modernizacja laboratoriów Katedry Chemii Organicznej

Katedra Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego UJCM otrzymała dofinansowanie w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, na modernizację laboratoriów syntezy chemicznej.

 

 

Kluczowy element wyposażenia pomieszczeń stanowią dygestoria, zapewniające – poprzez odprowadzanie oparów z komory roboczej – bezpieczeństwo podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi oraz toksycznymi. Istotnym atutem zainstalowanych dygestoriów są wentylowane szafki podblatowe umożliwiające przechowywanie odczynników. Dodatkowo, dwie pracownie zostały wyposażone w szafy ogniotrwałe do przechowywania palnych rozpuszczalników organicznych.

           

Laboratoria zostały zaopatrzone w wyspowe stoły laboratoryjne wykonane z materiałów odpornych na działanie rozpuszczalników oraz zaopatrzone w wyciągi punktowe pozwalające na odciąganie oparów substancji w trakcie prac. Pod każdym z blatów umieszczone zostały szafki do przechowywania materiałów laboratoryjnych. Każda z wysp jest połączona ze zlewem wykonanym z żywicy fenolowej. Dodatkowym elementem wyposażenia pracowni są szafy przeznaczone do przechowywania drobnego sprzętu oraz materiałów laboratoryjnych.

Zakup dygestoriów chemicznych i mebli laboratoryjnych oraz przeprowadzone prace modernizacyjne pozwoliły na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz dostosowanie laboratoriów do potrzeb współczesnego laboratorium syntetycznego.

 

 

Zakup wyposażenia dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Powrót