Modernizacja liofilizatora oraz serwis chromatografu cieczowego La Chrom w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej UJ CM

Katedra Botaniki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego UJ CM uzyskała finansowanie na modernizację aparatury ze środków POB qLife, dzięki któremu możliwe było wykonanie niezbędnych modernizacji i serwisowanie dwóch urządzeń – Liofilizatora LYPH.LOCK oraz Chromatografu Cieczowego La Chrom.

W ramach uzyskanego finansowania wykonano modernizację (zainstalowanie nowoczesnej pompy) wraz z wymianą niezbędnych podzespołów liofilizatora oraz wykonano serwisowanie, połączone z wymianą zużywalnych części (uszczelki, strzykawka autosamplera, lampa deuterowa).

W Katedrze Botaniki Farmaceutycznej prowadzone są badania z zakresu biotechnologii roślin i grzybów, skoncentrowane na analizie bioaktywnych metabolitów w biomasie otrzymanej z kulturin vitro i materiale roślinnym/grzybowym pozyskanym z upraw, lub stanowisk naturalnych. Materiał roślinny/grzybowy jest poddawany procesowi liofilizacji, następnie ekstrahowany. Liofilizator firmy Labconco (Fot. 1) jest jedynym aparatem w katedrze do przeprowadzania tego procesu. Wykorzystywany jest w systemie ciągłym, dlatego jego modernizacja i serwisowanie są niezbędne. Bez wymienionego urządzenia praca zespołu byłaby bardzo utrudniona, ponieważ materiał musiałby być wysyłany do firm specjalizujących się w liofolizacji, co wiązałoby się ze znaczną stratą czasu i dodatkowymi kosztami.

 

Kolejne urządzenie – chromatograf cieczowy La Chrom (Fot. 2) jest w systemie ciągłym wykorzystywany do oznaczania ważnych z powodu potencjalnego zastosowania terapeutycznego metabolitów.

Najważniejszymi badanymi metabolitami o działaniu prozdrowotnym są związki indolowe o cechach neuroprzekaźników, statyny – lowastatyna (działanie przeciwmiażdżycowe), inhibitory tyrozynazy, antyoksydanty: kwasy fenolowe, flawonoidy, sterole, ergotioneina. Serwisowanie chromatografu cieczowego jest niezbędne do utrzymania potencjału badawczego zespołu, ponieważ jest on podstawową aparaturą umożliwiającą prowadzenie badań w Katedrze Botaniki Farmaceutycznej.

 

 

Naprawa aparatury dokonana ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLife w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Powrót