Woltometr wspomagający badania biodostępności w Katedrze Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego UJCM

Woltometr Millicell ERS-2 Volt-Ohm Meter został zakupiony w ramach finansowania, uzyskanego przez Katedrę Farmakognozji w konkursie #11 “Modernizacja i doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego” Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Urządzenie to służy do pomiaru potencjału błonowego i oporności komórek nabłonkowych w hodowli in vitro, umożliwiając określenie spójności pojedynczej warstwy komórek. Ocenę spójności bada się, mierząc zmiany transmembranowej oporności elektrycznej (TEER) pożywki między komorą nad membraną i pod membraną specjalnego insertu, za pomocą mikroelektrody, wchodzącej w skład zakupionego zestawu. Zakupione urządzenie posłuży do badań biodostępności ekstraktów i związków pochodzenia naturalnego, z wykorzystaniem komórek jelita grubego Caco-2. Komórki te wykazują funkcjonalne podobieństwo do nabłonka jelita cienkiego, imitując naturalne warunki in vivo przewodu pokarmowego i stanowią powszechnie akceptowany w badaniach model in vitro transportu transnabłonkowego. Zakup woltometru umożliwi prowadzenie badań biodostępności w tym modelu, stanowiąc cenne rozszerzenie projektów badawczych, prowadzonych zarówno w obrębie Katedry Farmakognozji, jak i we współpracy z innymi jednostkami wydziałowymi i pozawydziałowymi. 

Zakup dokonany ze  środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Powrót