Rozbudowa systemu obliczeniowego na Wydziale Farmaceutycznym

W ramach środków finansowych POB qLife sfinansowana została rozbudowa sprzętu komputerowego Wydziału Farmaceutycznego UJCM. Zakupiono macierz dyskową firmy QNAP wyposażoną w 8 dysków talerzowych o nominalnej pojemności 80 TB. Sprzęt został skonfigurowany w systemie RAID 6 – najnowocześniejszym systemie macierzy dyskowych zapewniającym realną przestrzeń dyskową na poziomie 60 TB. Gwarantowane jest pełne zabezpieczenie danych nawet w razie jednoczesnej awarii dwóch z 8 dysków macierzy.  Macierz dyskowa podłączona jest łączem 1Gbit/s ze światem zewnętrznym co zapewnia możliwość efektywnego transferu dużych ilości danych i pozwala na w pełni zdalną pracę. Sprzęt posiada również możliwość rozbudowy o dalsze 80 TB nominalnej powierzchni dyskowej. 

Jest wykorzystywany do magazynowania danych wejściowych oraz wyników obliczeń i symulacji komputerowych prowadzonych w ramach prac naukowych na Wydziale Farmaceutycznym UJCM oraz w ramach prac Laboratorium Bioinformatyki i Analiz in silico (LBA) powołanego w ramach projektu CDT-CARD:  

  • przetwarzanie obrazów i obliczenia za pomocą systemów uczenia głębokiego (Deep Learning) 
  • modelowanie QSAR dla substancji o aktywności na układ serotoninergiczny 
  • optymalizacja składu i identyfikacja mechanizmów procesów uwalniania substancji leczniczych ze stałych postaci leku 
  • korelacja (IVIVC/IVIVR) i ekstrapolacja in vitro in vivo (IVIVE) 
  • ocena in silico potencjalnej kardiotoksyczności substancji chemicznych 

  Ww. prace obliczeniowe zwłaszcza w dziedzinie analizy obrazu wymagają bardzo dużych przestrzeni dyskowych zwłaszcza podczas porównywania uzyskanych wyników między sobą. Zarówno przestrzeń magazynowa dysków twardych jak i szybkość łącza pozwalają na dynamiczne podłączanie zasobów do komputerów klienckich i zdalną obróbkę tak wymagających danych. Dodatkowo wydzielona przestrzeń dyskowa stanowi magazyn prototypów oraz działających maszyn wirtualnych w oparciu o oprogramowanie VMWare pracujące na serwerach laboratorium LBA. Dzięki temu możliwe jest uruchamianie specjalnie skonfigurowanych do wyznaczonych zadań maszyn wirtualnych, ich klonowanie i włączanie w razie potrzeby na innej stacji roboczej w celu zapewnienia optymalnej mocy obliczeniowej dla wyznaczonych zadań.  

Zakup dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.   


Powrót