Zakup elektroforetycznego systemu selekcji fragmentów DNA dla OMICRON

Ośrodek Genomiki Medycznej – OMICRON dzięki funduszom z Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim zakupił zautomatyzowany system elektroforetyczny do selekcji fragmentów DNA, PippinHT (Sage Science).

 

 

 

Urządzenie pozwala na skuteczną separację i ekstrakcję fragmentów kwasu deoksyrybonukleinowego o wybranej długości oraz umożliwia zautomatyzowanie rozdziału w żelu agarozowym.

 

 

 

 

Procedura ta jest wykorzystywana podczas przygotowywania bibliotek do sekwencjonowania DNA na etapie, gdy niezbędna jest separacja cząsteczek o optymalnej długości (najczęściej 150-200 par zasad) z puli pofragmentowanego na elementy o losowej długości DNA genomowego.

Kolejną aplikacją jest selekcja bibliotek mikro RNA (o długości 150 pz) z uprzednio przygotowanych bibliotek zawierających wszystkie krótkie niekodujących RNA (small non-coding RNAs) oraz uboczne produkty reakcji PCR.

Ta aplikacja pozwala z jednej strony na obniżenie kosztów sekwencjonowania, z drugiej pozwala na uzyskanie lepszej jakości odczytów dla cząsteczek miRNA.

 

Zakup dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Powrót