Modernizacja laboratoriów w Katedrze Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych

Dzięki dofinansowaniu z programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife” przeprowadzono modernizację dwóch pomieszczeń laboratoryjnych w Katedrze Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego UJCM. Zamontowano nowoczesne dygestoria minimalizujące zagrożenia występujące podczas pracy z toksycznymi oparami (Ryc. 1).

  

Ryc. 1. Nowoczesne dygestorium w laboratorium 2/20 

Laboratoria wyposażone są w wentylowane szafki z wysuwanymi szufladami, w ten sposób zapewniając optymalne warunki do przechowywania odczynników chemicznych (Ryc. 2).  

Ryc. 2. Wentylowane szafki z wysuwanymi szufladami w laboratorium 2/18 

Dodatkowo do obydwu laboratoriów zakupiono ogniotrwałe szafy przeznaczone na odczynniki lotne i wysoce łatwopalne (Ryc. 3).  

Ryc.3. Ogniotrwała szafa przeznaczone na odczynniki lotne i wysoce łatwopalne w laboratorium 2/18. 

W jednym z pomieszczeń zamontowany został wyspowy stół laboratoryjny (Ryc. 4) zbudowany z chemoodpornych blatów oraz wyposażony w szafki podblatowe służące do przechowywania drobnego sprzętu laboratoryjnego 

 

 

Ryc. 4. Wyspowy stół laboratoryjny w laboratorium 2/18. 

Nad wspomnianym stołem zainstalowano wyciągi punktowe (Ryc. 5) odciągające miejscowo opary chemiczne, dzięki czemu możliwe będzie bezpieczne wykonywanie prac również poza przestrzenią dygestorium. 

Ryc. 5. Wyciąg punktowy nad stołem wyspowym w laboratorium 2/18 

 

Przeprowadzone prace remontowe oraz montaż nowoczesnego wyposażenia laboratoriów chemicznych zapewni wydajną pracę nad syntezą nowych związków chemicznych o potencjalnym działaniu terapeutycznym, z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla zdrowia osób przebywających w laboratoriach. 

Zakup wyposażenia dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru BadawczegoqLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 


Powrót