Homogenizator kulkowy Bead Ruptor 24 Elite dla Zakładu Molekularnej Mikrobiologii Medycznej

W ramach wsparcia finansowego z Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej zakupił homogenizator kulkowy Bead Ruptor 24 Elite (Omni International) do mechanicznego rozbijania różnych materiałów, m.in. tkanek/komórek. Homogenizacja materiału jest niezbędnym etapem poprzedzającym etap ekstrakcji DNA.

Omni Bead Ruptor Elite świetnie nadaje się się do mielenia próbek biologicznych miękkich i twardych. Urządzenie pozwala na jednoczesną homogenizację 24 próbek w zakresie 1s – 10 min. przy szybkości 0,8 do 8 m/s w krokach co 0,15 m/s. Homogenizator umożliwi izolację DNA mikroorganizmów z materiałów klinicznych, m.in. próbek kału, krwi, wymazów oraz przede wszystkim blaszek miażdżycowych, ułatwiając dostęp do mikroorganizmów i wstępną lizę ich ścian komórkowych.

Wydajna ekstrakcja DNA jest kluczowa dla badań prowadzonych w ZMM, wśród których są m.in.:

  • identyfikacja gatunkowa,
  • ocena liczebności gatunków (metody PCR, PCR real-time),
  • ustalenie obecności lub braku obecności genów odpowiadających za mechanizmy oporności,
  • ustalenie profili mikrobiomów i biomarkerów w przebiegu różnych chorób z zastosowaniem sekwencjonowania następnej generacji.

Wymienione przykłady stanowią główne kierunki badawcze realizowane w Zakładzie Molekularnej Mikrobiologii Medycznej oraz Pracowni Badań Mikrobiomów UJ CM.


Powrót