Komora modułowa typu Bussey-Saksida w Zakładzie Farmakodynamiki

Zakład Farmakodynamiki korzystając ze wsparcia finansowego POB qLIFE doposażył swoje laboratorium w nowy sprzęt, jakim jest komora z ekranem dotykowym typu Bussey-Saksida, dla myszy lub szczurów. 

        

Komory Bussey-Saksida z ekranem dotykowym, zaprojektowane są do wydajnej  i wysokoprzepustowej oceny złożonych funkcji poznawczych u myszy i szczurów. Sterowane są przez oprogramowanie umożliwiające stosowanie standardowych oraz niestandardowych procedur testowych. Wszystkie testy obejmują procedury treningowe, a także eksperyment główny oraz predefiniowane algorytmy analizy danych. Warto zaznaczyć, że zakupiony sprzęt umożliwia wykonanie testów z wykorzystaniem ekranów dotykowych, które są bardzo zbliżone do tych, stosowanych w badaniach oceniających funkcje poznawcze u ludzi. W związku z tym wyniki eksperymentów przeprowadzonych z użyciem zakupionej aparatury mają potencjał translacyjny. Dzięki zakupionemu sprzętowi możliwe jest testowanie nowych związków chemicznych o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu zaburzeń pamięci w różnych jednostkach chorobowych 

 

Zakup dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 


Powrót