Weterynaryjny analizator biochemiczny wspiera pracę Katedry i Zakładu Toksykologii

Weterynaryjny analizator biochemiczny Fuji DRI-CHEM NX 500, którego zakup został sfinansowany ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim, jest wykorzystywany w Katedrze i Zakładzie Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w badaniach nad nowymi lekami. W szczególności do oceny toksykokinetyki i bezpieczeństwa nowych związków o udowodnionej aktywności biologicznej, które przechodzą do dalszych etapów badań przedklinicznych, z zastosowaniem alternatywnych metod in vivo. 

      

Analizator biochemiczny Fuji DRI-CHEM NX 500 jest nowoczesnym urządzeniem umożliwiającym pomiar 22 parametrów chemii klinicznej (ALB, ALP, AMYL, BIL, BUN, CA, CK, CREA, GGT, GLU, GOT/AST, GPT/ALT, IP, LDH, LIP; MG, NH3, TCHO, TG, TP, UA, cCRP) oraz elektrolitów (sód, potas, chlorki) w osoczu i surowicy gatunków takich jak pies, kot, królik, koń, bydło, fretka, świnka morska, szczur, mysz, świnia, owca, koza, papuga szara, agama brodata, iguana, żółw, wąż boa, z możliwością wprowadzenia dodatkowych 7 gatunków. Urządzenie oparte jest na technologii płytek kolorymetrycznych z wielowarstwowym układem filtrów dla zminimalizowania zakłóceń w przypadku próbek z hemolizą, lipemicznych czy żółtaczkowych. Aparat wyposażony jest również w płytki potencjometryczne z jonoselektywnymi elektrodami dla Na, K i Cl.  

 

Zakup dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

 

 


Powrót