Modernizacja sprzętu w Zakładzie Bromatologii

W ramach projektów realizowanych w Zakładzie Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego UJ CM oceniany jest m.in. wpływ składników diety i żywności funkcjonalnej na różne parametry biochemiczne w modelach in vitroin vivo.

Wykonywanie takich badań nie byłoby możliwe bez uniwersalnego czytnika mikropłytkowego SYNERGY 2 SAD BIOTEK. Czytnik jest wykorzystywany, nieprzerwanie do oznaczeń aktywności biologicznej różnych grup związków biologicznie czynnych, jak również do wykonywania testów immunoenzymatycznych, nie tylko w materiale roślinnym, ale również w osoczu, moczu, kale, ślinie, płynie stawowym zwierząt laboratoryjnych oraz pacjentów. Dzięki udziałowi w Konkursie #11 “Modernizacja i doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego” możliwe było wykonanie pełnego serwisu aparatu, wraz z wymianą części zużywalnych, jak specjalistyczne strzykawki dozujące.

Dzięki wynikom otrzymanym za pomocą tego urządzenia możliwe jest prowadzenie badań nad oceną profilu parametrów biochemicznych różnych diet, żywności funkcjonalnej, czy suplementów diety. Możliwa jest również ocena skuteczności zastosowanej farmakoterapii w leczeniu schorzeń społeczno-cywilizacyjnych (nowotworów, schorzeń niezapalnych jelit, chorób tarczycy). Sprawna aparatura daje możliwość efektywnego prowadzenia oraz planowania prac badawczych we współpracy z ośrodkami krajowymi (Klinika Gastroneterologii i Hepatologii UJ CM, Zakład Chirurgii Stomatologicznej UJ CM) oraz międzynarodowymi (Medical School, The Hebrew University, Izrael; MED-Mediterranean Institute for Agriculture, Environment and Development, University of Algarve, Portugalia). Zastosowanie tej aparatury do tak wielokierunkowych analiz umożliwia publikowanie uzyskanych wyników w renomowanych  czasopismach naukowych.

Badania z wykorzystaniem czytnika mikropłytkowego BIOTEK dają także realną szansę na znaczące poszerzenie działalności naukowej Zakładu, w szczególności o wspólne przedsięwzięcia badawcze z innymi jednostkami naukowymi Wydziału Lekarskiego UJ CM (badania nowotworów jamy ustnej, choroby autoimmunologiczne tarczycy, choroby niezapalne jelit, cukrzyca) oraz Instytutem Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN (nowotwory hormonozależne). Umożliwiają również współpracę z przemysłem farmaceutyczny i spożywczym (żywność funkcjonalna).

 

Zakup dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Powrót