Nowy serwer plikowy w Ośrodku Genomiki Medycznej – OMICRON

Ośrodek Genomiki Medycznej – OMICRON, korzystając ze wsparcia Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE zakupił Serwer Plikowy (NetApp FAS2720), dzięki któremu zyskał dużą przestrzeń dla generowanych w trakcie prac naukowych danych, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo ich przechowywania.

Serwer wyposażony jest w 24 dyski twarde NL-SAS o pojemności 10 TB każdy. Taka konfiguracja pozwoliła na przygotowanie bezpiecznego obszaru na dane o wielkości około 100TB przy zastosowaniu nadmiarowej macierz RAID. Rozwiązanie to zapewnia dostęp do danych nawet w przypadku jednoczesnej awarii dwóch dysków w grupie. Serwer został wyposażony w dwa redundantne kontrolery dyskowe, co pozwoliło na uniknięcie pojedynczego punku awarii. Nawet w przypadku awarii kontrolera, Serwer w sposób ciągły obsługuje dostęp do danych i pozwala na wymianę elementu bez przerwy w działaniu.
Wydajna komunikacja z serwerem została zapewniona dzięki wykorzystaniu 8 portów 10GbE. Nadmiarowość portów ma również wpływ na niezawodność systemu. Rozwiązanie serwuje dane przez kilka interfejsów i jest odporne na awarię jednego z nich.

Zakup serwera dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.  


Powrót