Zakupiliśmy Trans-Blot Turbo Transfer Starter System dla Zakładu Biochemii Farmaceutycznej

Zakład Biochemii Farmaceutycznej UJ CM doposażył swoje laboratorium w moduł umożliwiający przeprowadzenie szybkiego transferu (Trans-Blot Turbo Transfer Starter System) w ramach techniki Western Blot. Środki finansowe na zakup zapewnił POB qLIFE.
 
Aparatura służy do wykonania szybkiego transferu białek z żelu poliakrylamidowego na membranę PVDF. Aparat umożliwia transfer 4 żeli w jednym cyklu pracy i znacząco zwiększa wydajność transferu w porównaniu do innych metod blottingu białek.
 

Zakupione urządzenie zwiększy potencjał badawczy zespołu i umożliwi:

  • optymalizację dotychczas prowadzonej analizy poziomu białek, co zwiększy jej przepustowość, umożliwi wydajniejsze wykorzystanie istniejącej aparatury
  • przeprowadzenie detekcji białek z większą wydajnością w porównaniu do innych metod transferu

Powrót