Nowy mikroskop fluorescencyjny w ośrodku OMICRON

W ramach Konkursu #3 – „Naprawa, modernizacja, doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego” Ośrodek Genomiki Medycznej OMICRON doposażył swój mikroskop fluorescencyjny o LED-owe źródło światła oraz nowe obiektywy. Diodowe źródło światła Colled PE300 lite z zakresem spektralnym 350-700nm ma możliwość precyzyjnej regulacji intensywności świecenia w zakresie od 0do 100%. Umożliwia obserwację najpopularniejszych barwników stosowanych w badaniach biologii komórki – DAPI, CFP, Aqua, FITC, TxRed, Cy5. 

 

Mikroskop będzie służył do oceny efektywności transfekcji, a także do obrazowania komórek utrwalonych. Mikroskop będzie wykorzystywany do rozwijania projektów prowadzonych w Ośrodku, w tym do identyfikacji i lokalizacji struktur organelli komórkowych z równoczesną lokalizacją różnych białek dla nich ważnych. W badaniach kohodowli używany będzie do weryfikacji pochodzenia danej komórki w hodowli, a także w ocenie markerów aktywacji, które mogą być ocenione przy użyciu przeciwciał sprzęgniętych z fluoroforami.  

 

Komórki – Immortalized Human Cardiomyocytes-SV40.

Jądra komórkowe wybarwione przy pomocy barwnika DAPI (kolor niebieski) oraz GapmeRs znakowane barwnikiem FAM (kolor zielony). 

 

 

 

 

 

 

Zakup aparatury dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE  w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 


Powrót