Doposażenie mikroskopu fluorescencyjnego – szersze spektrum działań

Mikroskop fluorescencyjny Leica DMiL LED Fluo z kamerą Leica DFC 3000G działający w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego UJ CM został doposażony w nowe akcesoria. 

W ramach uzyskanego dofinansowania mikroskop wyposażono między innymi w: 

– nowy zestaw filtrów fluorescencyjnych – lepsze obrazowanie w węższym zakresie widma światła; 

– wstawkę do kontrastu IMC (pośredni kontrast modulacyjny kompatybilny z obiektywami jasnego pola) – kontrast ten umożliwia dokładne obrazowanie niezabarwionych hodowli komórkowych, dzięki zastosowaniu tego rodzaju kontrastu możliwe jest uzyskanie trójwymiarowego widoku badanych obiektów; 

– rozbudowane oprogramowanie LASX umożliwiające pomiary kolokalizacji sygnałów fluorescencyjnych oraz jednoczesne zbieranie obrazów z różnych kanałów fluorescencyjnych – dzięki tym komponentom oprogramowania możliwe jest dokładne określanie lokalizacji badanych markerów np. w konkretnych przedziałach komórkowych czy badanie wewnątrzkomórkowych szlaków sygnalizacyjnych; dodatkowo oprogramowanie zapewnia szybki podgląd wszystkich kanałów fluorescencyjnych i zbieranie wielu obrazów przy tych samych ustawieniach wyjściowych. 

 

 

 

 

 

 

Zakup nowych akcesoriów pozwala na zwiększenie możliwości używanego mikroskopu i poszerzenie spektrum badań wykonywanych w Zakładzie. 

 

Zakup aparatury dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE  w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 


Powrót