Bezpieczny i niezawodny wzrost hodowli komórkowych dzięki nowemu inkubatorowi CO2w Katedrze Farmakologii UJ CM

W Katedrze Farmakologii UJ Collegium Medicum w sposób ciągły prowadzonych jest wiele hodowli komórkowych – komórek śródbłonka naczyń, nabłonka oskrzeli, monocytów, mięśni gładkich naczyń, zarówno w postaci linii komórek unieśmiertelnionych,
jak i hodowli pierwotnych izolowanych z tkanek zwierząt doświadczalnych. Do prowadzenia hodowli niezbędne są inkubatory. 

Inkubator CO2 Hera Cell 150i został zakupiony ze środków, pozyskanych w ramach
Konkursu #3 –  Naprawa, modernizacja i doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego organizowanego przez POB qLIFE w ramach programu ID.UJ. Inkubator zastąpił wysłużony sprzęt tego typu, który uległ nieodwracalnej awarii.

Szczególną cechą zakupionego inkubatora jest jego całkowicie miedziane wnętrze, które przy bardzo dużej trwałości cechuje się wybitnymi własnościami bakterio- i grzybobójczymi. Inkubator będzie przede wszystkim wykorzystywany do wymagających szczególnego nadzoru hodowli pierwotnych, prowadzonych w ramach projektów dotyczących molekularnych i komórkowych mechanizmów rozwoju miażdżycy i schorzeń zapalnych.

 

                                          

 

 

Zakup aparatury dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

 

*grafiki ilustracyjne, materiały producenta


Powrót