Serwis systemu HPLC w Katedrze Farmakognozji

Projekty badawcze prowadzone w Katedrze Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego UJ CM ukierunkowane są między innymi na profilowanie jakościowe ekstraktów roślinnych oraz ich badania ilościowe. Badania te nie byłyby możliwe bez wykorzystania systemu wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC.

Dofinansowanie, uzyskane w ramach Konkursu #9, pozwoliło na przeprowadzenie pełnego serwisu systemu HPLC, wraz z wymianą niezbędnych elementów. Zapewni to właściwe, prawidłowe funkcjonowanie aparatu i uzyskanie powtarzalnych, wiarygodnych wyników, umożliwiających wytypowanie bogatych źródeł związków pochodzenia naturalnego o spodziewanej aktywności biologicznej (cytotoksycznej, antyoksydacyjnej, przeciwzapalnej).  

Przeprowadzone prace serwisowe pozwolą na dalsze prowadzenie i poszerzanie badań jakościowo-ilościowych, zarówno w obrębie Katedry Farmakognozji, jak i we współpracy z innymi jednostkami wydziałowymi i pozawydziałowymi. 

 

 

Naprawa aparatury dokonana ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 


Powrót