Serwis aparatury w Katedrze Biochemii Klinicznej na Wydziale Lekarskim UJ CM

Katedrze Biochemii Klinicznej Wydziału Lekarskiego UJ CM realizowanych jest wiele projektów dotowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektów, które dotyczyły wpływu składników diety, tj. beta-karotenu, nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych, na różnicowanie się komórek progenitorowych w angiogenezie i adipogenezie, prowadzono badania zarówno na modelach in vitro jak i in vivo. Analizy będące elementem badań klinicznych mają wspomóc odkrywanie procesów leżących u podstaw chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, miażdżyca, cukrzyca, zespół metaboliczny czy rzadkie choroby genetyczne tj MPS, choroba Gauchera.  

Wykonywanie powyższych badań nie byłoby możliwe bez odpowiedniej aparatury. W związku z przeprowadzką jednostki do nowego miejsca, sprzęt musiał zostać sprawdzony przez autoryzowany serwis oraz skalibrowany. Dzięki udziałowi w Konkursie #9 możliwe było wykonanie serwisu aparatu real-time PCR firmy Applied 7900 Fast system oraz Cytometru przepływowego BD CANTO II. Z zastosowaniem aparatu do real-time PCR realizowano zadania związane z analizą ekspresji genów i miRNA na macierzach TLDA jak i dla potwierdzenia wyników analiz z mikromacierzy ekspresyjnych czy metylacyjnych oznaczano ekspresję pojedynczych genów. Przy użyciu Cytometru przepływowego analizowano potencjał błony mitochondrialnej przy użyciu JC-1 i obecność aneksyny dla analizy apoptozy,  oznaczano obecność i ilość mikropłytek (mikroparticles), ilość i funkcje mitochondrium z użyciem barwników fluorescencyjnych MITOTRACKER (green i red), oznaczano ilość komórek, rodzaje receptorów błonowych, poziom peroksydacji lipidów (MDA), generację ROS z użyciem (DCFH-DA). 

Dzięki sfinansowaniu kosztów serwisu jednostka może kontynuować swoje badania.  

 

Naprawa aparatury dokonana ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

 


Powrót