Modernizacja aparatury w Zakładzie Chemii Organicznej

Zakład Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego UJCM otrzymał dofinansowanie w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w  Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, przeznaczone na naprawę syntezatora mikrofalowego. Urządzenie to stanowi kluczowe wyposażenie laboratorium syntetycznego, w którym poza projektami dotyczących opracowania związków o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu chorób psychiatrycznych (schizofrenia, depresja), neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera) oraz neurologicznych (ból neuropatyczny), prowadzone są prace nad rozwojem metod zielonej chemii (synteza wspomagana promieniowaniem mikrofalowym, mechanochemia). Synteza wspomagana promieniowaniem mikrofalowym należy do tzw. zrównoważonych metod syntezy, które znajdują coraz szersze zastosowanie w procesie opracowania nowych leków.

 

Możliwość przekroczenia punktu wrzenia w reaktorach mikrofalowych pozwala na otrzymanie chemotypów nieosiągalnych tradycyjnymi metodami chemii organicznej, a ponadto znacząco skraca czas reakcji. Jest to szczególnie istotne w przypadku reakcji katalitycznych (reakcje N-arylacji, reakcje metatezy, reakcja Suzukiego). Zastosowanie promieniowania mikrofalowego jako źródła energii warunkuje jednorodny rozkład temperatury w naczyniu reakcyjnym, przez co otrzymywane produkty charakteryzują się wyższym stopniem czystości, a ich izolacja wymaga mniejszych nakładów czasu i mniejszej objętości rozpuszczalników.

 

 

Naprawa aparatury dokonana ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego  qLIFE  w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 


Powrót