Analizator trajektorii cząstek ZetaView Twin dla Zakładu Immunologii Klinicznej

Na potrzeby Zakładu Immunologii Klinicznej (Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytutu Pediatrii UJ CM) ze środków POB qLIFE został zakupiony aparat ZetaView Twin firmy Particle Metrix, wyposażony w dwa lasery o długości fal 488 i 640 nm oraz dwa detektory fluorescencji. Urządzenie umożliwia detekcję i analizę nanocząstek o średnicy od 15 nm do 1 µm, zarówno syntetycznych, jak i naturalnych, pochodzenia komórkowego. Nanocząstki są analizowane na podstawie ruchów Browna, co pozwala na określenie ich stężenia w badanej próbce z równoczesnym uwzględnieniem rozkładu ich wielkości. Wykorzystanie dwóch znaczników fluorescencyjnych (np. FITC, Alexa-fluor, itp.) umożliwia równoczesną analizę nanocząstek w trybie fluorescencyjnym np. do oceny obecności wybranych markerów powierzchniowych.   

Pracownicy Zakładu Immunologii Klinicznej, w ramach prowadzonej działalności naukowo-badawczej, od wielu lat zajmują się tematyką mikropęcherzyków błonowych pochodzenia nowotworowego (TEVs) i ich wpływu na komórki układu odpornościowego człowieka. Doposażenie Zakładu w analizator ZetaView Twin umożliwi bardziej szczegółowe badania i charakterystykę fizycznych parametrów badanych TEVs, ale przede wszystkim pozwoli na wiarygodne określenie ich fenotypu, co do tej pory było niemożliwe. Obecnie urządzenie będzie wykorzystywane do realizacji projektów badawczych finansowanych m.in. z Narodowego Centrum Nauki, a pozyskane wyniki zostaną wykorzystane w kolejnych aplikacjach o nowe projekty badawcze.    


Powrót