Wspieranie rozwoju nowych leków przeciwbólowych do leczenia bólu neuropatycznego

           Ból u zwierząt nie może być mierzony w sposób bezpośredni. Wnioski dotyczące stopnia nasilenia bólu wyciąga się z obserwacji zachowania zwierzęcia w odpowiedzi na bodziec bólowy tzw. „pain-like behaviour”, którym może być np. wycofywanie stymulowanej łapy. Wśród bodźców indukujących reakcję bólową wyróżnić można bodźce chemiczne, termiczne i mechaniczne. Jedną z najistotniejszych metod pomiaru reakcji na bodźce mechaniczne jest manualna wersja metody Von Frey. W ostatnich latach coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać jej udoskonalona i zautomatyzowana odmiana tzw. „Electronic Von Frey”.   

W Katedrze Farmakodynamiki CM UJ od lat badana jest aktywność analgetyczna różnych związków chemicznych znajdujących się w fazie badań przedklinicznych. Ze względu na fakt, iż ból neuropatyczny jest obecnie najistotniejszym problemem terapeutycznym w zakresie leczenia bólu, przeważająca większość nowo zaprojektowanych i zsyntetyzowanych substancji to związki, które w założeniach mają działać przeciwbólowo właśnie w bólu neuropatycznym. Z tego też powodu testowane są one w modelach bólu neuropatycznego np. indukowanego chemioterapią (oksaliplatynapaklitaksel) lub bólu rozwijającego się na skutek hiperglikemii wywołanej streptozocyną. W modelach tych pomiar reakcji na bodziec mechaniczny jest często kluczowy w kontekście prawidłowej oceny aktywności analgetycznej badanych substancji. Idealną metodą w tym celu jest elektroniczny test Von Frey.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakupione urządzenie (Electronic Von Frey EVF5 firmy Bioseb) należy do najnowocześniejszych tego typu urządzeń na świecie. Wbudowana kamera i nowoczesne oprogramowanie umożliwiają wyświetlanie krzywych siły nacisku w czasie rzeczywistym, co pomaga operatorom poprawić precyzję pomiarów i ich powtarzalność. Funkcja odtwarzania zarówno wideo, jak i krzywych sił, umożliwiająca natomiast badaczom usuwanie nieprawidłowych pomiarów. Zakupiony sprzęt znacznie podnosi jakość i efektywność prowadzonych badań.   

 

Zakup aparatury dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE  w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

 


Powrót