Zakup aparatu do wysokoprzepustowych oznaczeń typu Calcium flux – FlexStation

W ramach zakupów finansowanych ze środków POB qLife (ID.UJ) nabyto wielodetekcyjny czytnik płytek z głowicą pipetującą FlexStation3 firmy Molecular Devices. Urządzenie jest wieloparametrowym czytnikiem mikropłytek o szerokim zastosowaniu w przedklinicznych badaniach farmakologicznych i toksykologicznych, które umożliwia prowadzenie pomiarów zarówno absorbancji, intensywności fluorescencji, polaryzacji fluorescencji, luminescencji jak i czasowo-rozdzielczej fluorescencji, czyli oferuje praktycznie wszystkie technologie powszechnie wykorzystywane w testach biochemicznych i komórkowych farmakologii molekularnej.

Unikalną cechą aparatu FlexStation jest zintegrowany 16-kanałowy układ pipetujący, który pozwala na ściśle kontrolowane i precyzyjne odmierzanie odczynników w trakcie eksperymentu. Zintegrowanie układu pipetującego w obudowie aparatu sprawia, że odczyt wyników może być prowadzony praktycznie bezpośrednio po dodaniu odczynników do dołków płytki mikrotitracyjnej. Taka funkcjonalność urządzenia sprawia, że system FlexStation jest w sposób szczególny przydatny do prowadzenia analiz reakcji charakteryzujących się bardzo szybką kinetyką.

 

 

Zakup dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Powrót