Katedra Chemii Farmaceutycznej zakupiła nowe oprogramowanie ACD/ Spectrus

Prace badawcze prowadzone w Katedrze Chemii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego UJCM dotyczą szeroko pojętych badań nad poszukiwaniem nowych cząsteczek biologicznie aktywnych, z myślą o uzyskaniu nowych kandydatów na leki, które poprzez oddziaływanie z celami biologicznymi są ściśle związane z patologią schorzeń. Są to badania interdyscyplinarne, począwszy od projektowania i syntezy struktur chemicznych o właściwościach lekopodobnych, po zaawansowane badania farmakologiczne służące do weryfikacji ich efektywności terapeutycznej. Jednym z kluczowych etapów syntezy nowych związków jest potwierdzenie ich tożsamości wykorzystując spektroskopię NMR oraz LCMS.

 

Dzięki udziałowi w Konkursie #11 Katedra Chemii Farmaceutycznej UJCM zakupiła licencję wielostanowiskową do oprogramowania ACD/Labs Software Spectrus Procesor do opracowania widm LCMS i NMR. Oprogramowanie jest kluczowym narzędziem służącym do potwierdzenia tożsamości nowych cząsteczek. Licencja wielostanowiskowa umożliwi przeprowadzenie kilku analiz jednocześnie przez wielu pracowników, co przyspieszy badania i identyfikację nowych cząsteczek biologicznie aktywnych. Program umożliwi szczegółową analizę widm 1H NMR, 13C NMR, 19F NMR oraz LCMS a także pozwoli sprawnie potwierdzać tożsamość nowych cząsteczek. 

 

 

 

*Zamieszczone grafiki pochodzą ze strony producenta

 

Zakup dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Powrót