Unikatowy system wspierania badania leków w Katedrze Technologii Postaci Leku i Biofarmacji UJ CM

W Katedrze Technologii Postaci Leku i Biofarmacji UJ CM uruchomiono unikatowy system do obrazowania uwalniania substancji leczniczej w czasie rzeczywistym. Aparat SDi2 firmy Pion przeznaczony jest do obserwacji procesu uwalniania substancji leczniczej z powierzchni zarówno czystej substancji jak i postaci leku. Obserwację zjawisk powierzchniowych umożliwia wyposażenie SDi2 w detektory szerokiego spektrum promieniowania w zakresie światła widzialnego oraz UV. Dzięki zastosowaniu SDi2 będzie możliwe poszerzenie wiedzy na temat skomplikowanych procesów zachodzących na powierzchni stałych postaci leku, wgląd i zrozumienie procesów rozpadu formulacji, porównanie kinetyki i mechanizmu procesów uwalniania substancji leczniczej oraz optymalizacja procesów wytwarzania w celu osiągnięcia pożądanego profilu uwalniania substancji leczniczej.

 

 

Badanie uwalniania substancji leczniczej z postaci leku jest bardzo istotne dla skuteczności terapii danym lekiem. Leki muszą być tworzone w taki sposób, aby odpowiednia ilość substancji leczniczej mogła się z nich wydostać. Nowy aparat umożliwia badanie różnych postaci leku w różnych warunkach.

 

 

 

Zakup aparatury dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE  w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Powrót