Bioreaktor laboratoryjny F0-Baby z autoklawem pionowym AES-50 wspierają pracę naukowców na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM

Bioreaktor F0-BABY (Bionet), którego zakup został sfinansowany ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim umożliwia prowadzenie hodowli mikroorganizmów w objętości roboczej do 1,5 l. Zautomatyzowany system sterowania kontroluje parametry prowadzenia bioprocesu, w tym temperaturę, pH oraz ilość rozpuszczonego tlenu. Dodatkowo bioreaktor jest wyposażony w układ redukujący powstającą pianę w trakcie prowadzenia hodowli oraz system pomp umożliwiających dozowanie inokulum czy suplementację dodatkowymi składnikami niezbędnymi do osiągnięcia optymalnych warunków prowadzonego bioprocesu. Ponadto modułowa konstrukcja pozwala na rozszerzenie możliwości sprzętowych i programowych o zaawansowane moduły zgodne z koncepcją „plug and play”. 

 

Bioreaktor będzie wykorzystywany w celach naukowych do otrzymywania większych ilości białek otrzymanych technologią rekombinowanego DNA, do prowadzenia procesów biotransformacji przy użyciu hodowli mikroorganizmów oraz biosyntezy metabolitów wtórnych. Zastosowanie zaawansowanego oprogramowania komputerowego sterującego parametrami hodowli na poszczególnych etapach wzrostu mikroorganizmów pozwoli na optymalizację bioprocesu i podwyższenie produktywności danego szczepu.

Urządzenie będzie służyć także celom dydaktycznym – na zajęciach ćwiczeniowych dla studentów kierunków Farmacja oraz Drug Discovery and Development.

Do bioreaktora zakupiono również autoklaw pionowy AES-50 (Raypa) o objętości roboczej 50l umożliwiającej sterylizację naczynia hodowlanego bioreaktora wraz ze stelażem i całym oprzyrządowaniem.

 

Zakup dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.  


Powrót