Chromatograf Pure C-850 FlashPrep na Wydziale Farmaceutycznym

Chromatograf Pure C-850 FlashPrep (Büchi) zakupiony w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza i Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE jest urządzeniem służącym do izolacji i oczyszczania składników złożonych mieszanin.
Projekty badawcze prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM w głównej mierze dotyczą badania właściwości nowych substancji biologicznie aktywnych. W przypadku związków oryginalnych, zasadnicze znaczenie dla jakości tych badań mają precyzja i wydajność procesu izolacji i oczyszczania badanych substancji. W zależności od specyfiki prowadzonych eksperymentów, zapotrzebowanie na badany związek mieści się w granicach od kilku miligramów (badania przesiewowe in vitro) do kilku gramów (badania farmakologiczne in vivo).

Chromatograf Pure C-850 FlashPrep umożliwia wydajne i zautomatyzowane oczyszczenie substancji, a dzięki łączeniu w sobie metod szybkiej chromatografii kolumnowej (flash) oraz wysokosprawnej chomatografii cieczowej (HPLC-prep) pozwala na dostosowanie skali, jak i precyzji procesu do aktualnych potrzeb. Ponadto, dwie komplementarne techniki detekcji: UV-VIS oraz ELSD umożliwiają wykrywanie zarówno związków zawierających chromofory, jaki i lotnych substancji nieabsorbujących promieniowania w zakresie UV-VIS. Powyższe cechy przekładają się na zwiększenie efektywności oczyszczania substancji, skrócenie czasu trwania procesu a także ograniczenie kosztów i emisji substancji szkodliwych przez zmniejszenie zużycia rozpuszczalników oraz kolumn chormatograficznych.

Zakup dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Powrót