System Waters do chromatografii cieczowej HPLC w Katedrze Chemii Farmaceutycznej

Katedra Chemii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego UJ CM korzystając z funduszy Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim zakupiła system Waters do prowadzenia oznaczeń z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC z zastosowaniem odwróconego układu faz.

W przeciwieństwie do klasycznej chromatografii, usprawnienie tego systemu polega na przepływie eluentu przez kolumnę pod ciśnieniem, generowanym przez pompy będące integralną częścią systemu. Dzięki temu skraca się czas analiz, a jednocześnie zdolności rozdzielcze są wyższe. Urządzenie wyposażone jest w autosampler służący do precyzyjnego nastrzykiwania próbek na kolumnę oraz w bardzo czuły detektor typu DAD, umożliwiający rejestrowanie kolejnych sygnałów pochodzących od substancji rozdzielanych na kolumnie. Całość jest w pełni zintegrowana i sterowana za pomocą odpowiedniego oprogramowania.

Z uwagi na dużą wszechstronność analizy HPLC stały się podstawą wielu oznaczeń przewidywanych przez Farmakopeę i w związku z tym pewnym standardem w nowoczesnych laboratoriach analitycznych. Aparat daje możliwości między innymi potwierdzania tożsamości, czystości oraz określenia zawartości substancji leczniczych. W działalności naukowej Katedry będzie on jednak głównie wykorzystywany jako narzędzie do prowadzenia syntezy organicznej, służąc między innymi do monitorowania reakcji chemicznych, szybkiego sprawdzenia czystości otrzymywanych produktów, a także oceny różnego rodzaju stabilności związków.

 

Zakup dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

 


Powrót