Nowa wyparka rotacyjna z łaźnią grzewczą w Zakładzie Bromatologii

Zakład Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego UJ CM prowadzi badania, w których oceniany jest m.in. wpływ składników diety i żywności funkcjonalnej na różne parametry biochemiczne w modelach in vitroin vivo. Wykonywanie takich badań nie byłoby możliwe bez odpowiedniej aparatury, w skład której wchodzi zestaw umożliwiający przygotowanie próbek składający się z laboratoryjnej wyparki rotacyjnej z łaźnią grzewczą, pompą próżniową i chillerem, który umożliwia m.in. odparowanie rozpuszczalnika w odpowiednich warunkach.

Dzięki wsparciu finansowemu POB qLIFE możliwe było zakupienie takiego zestawu aparaturowego, który umożliwi prawidłowe przygotowanie materiału biologicznego do dalszych analiz. Co bardzo istotne, zakupione urządzenia jest bezpieczne dla środowiska, pracuje w oparciu o płyn chłodzący w układzie zamkniętym, co znaczącą wpływa na oszczędność zużywanej wody.  

Zakup aparatu da szansę na zacieśnienie współpracy z sektorami gospodarczymi (przemysł farmaceutyczny, przemysł spożywczy) oraz posłuży do poszerzenia działalności naukowej Zakładu o współpracę z innymi jednostkami krajowymi i międzynarodowymi.


Powrót