Nowa wirówka w Katedrze Chemii Organicznej

Dzięki naszej pomocy  Katedra Chemii Organicznej UJ CM doposażyła swoje laboratorium w zestaw do odwirowywania próbek pod zmniejszonym ciśnieniem.

Zakupiony sprzęt znajduje zastosowanie w usuwaniu rozpuszczalników resztkowych z próbek związków otrzymywanych na drodze syntezy organicznej (i oczyszczonych z zastosowaniem chromatografii kolumnowej) oraz realizacji badań in vitro (m.in. w ocenie stabilności metabolicznej związków) poprzez rozdzielenie składników stałych od ciekłych bez ryzyka przegrzania próbek. Ma to szczególnie znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej jakości materiału oraz powtarzalności wyników badań biologicznych in vitro.

Wirówka będzie wykorzystywana na różnych etapach projektów realizowanych w Katedrze i finansowanych ze źródeł zewnętrznych, również w ramach współpracy międzynarodowej.


Powrót