Spektrofotometr SPECTROstar Nano na Wydziale Farmaceutycznym

Spektrofotometr SPECTROstar Nano jest uniwersalnym urządzeniem wykorzystywanym do oznaczeń ilościowych o szerokim zastosowaniu w przedklinicznych badaniach fizykochemicznychbiologicznych testach in vitro oraz analizie farmaceutycznej. Sprzęt będzie wykorzystywany nie tylko do badań naukowych, ale również w dydaktyce, co pozwoli na zapoznanie studentów z urządzeniami stosowanymi aktualnie w analityce. 

Urządzenie pozwala na prowadzenie szybkich pomiarów absorbancji zarówno na mikropłytce, z możliwością odczytu płytek 6-dołkowych aż do 1536-dołkowych, jak i w kuwetach pomiarowych. Urządzenie rejestruje pełne spektrum UV/Vis w zakresie 200-1000 nm (monochromator) i wyposażone jest w wysokowydajną błyskową lampę ksenonową o dziesięcioletnim czasie życia. Krótki czas pomiaru, prosta obsługa, inkubator próbek do temperatury 45°C, wbudowana wytrząsarka oraz zdolność do projektowania i zapisywania pojedynczych protokołów testu daje użytkownikowi niezrównaną elastyczność w celu optymalizacji ustawień dla wszystkich eksperymentów z pomiarem absorbancji. 

Wprowadzenie techniki pomiaru absorbancji na mikropłytkach pozwoli na zwiększenie przepustowości prac w porównaniu z klasycznym spektrofotometrem. Ma to szczególne znaczenie w oznaczeniach, w których wykorzystuje się krzywą wzorcową, czyli przy wyznaczaniu parametrów fizykochemicznych takich jak  logP, logD, pKa oraz w oznaczeniach aktywności enzymów, kinetyki reakcji enzymatycznych oraz oceny przepuszczalności przez barierę-krew mózg in vitro, gdzie jednocześnie bada się na płytce kilkanaście związków, dodatkowo wykonując próby w tryplikacie. Umieszczony w urządzeniu standardowy port dla kuwet umożliwia dokonywanie pojedynczych pomiarów, co ma znaczenie przy oznaczaniu zawartości substancji czynnych w produktach leczniczych. W urządzeniu tym istnieje także możliwość pomiaru różnej objętości próbek (od 0,3 μL do 5 mL) dzięki możliwości zastosowania specjalnych kuwet o różnej wielkości.  

Dużą zaletą urządzenia jest wbudowane oprogramowanie do obróbki danych. Szczególnie przydatne będzie automatyczne obliczanie parametrów kinetycznych reakcji enzymatycznych  (Vmax i Km) w oparciu o różne dopasowania w równaniach Michaelisa-Menten lub Lineweavera-Burka, oraz automatyczne generowanie krzywych wzorcowych na podstawie różnych algorytmów optymalizacji. 

 

Zakup aparatury dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE  w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.  

 


Powrót