Aparat do termoforezy mikroskalowej na Wydziale Farmaceutycznym

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife” Wydział Farmaceutyczny UJ CM zakupił aparat do termoforezy mikroskalowej z układem filtrów fluorescencyjnych wraz z modułem kontroli jakości białka.

Urządzenie działa w oparciu o technologię termoforezy mikroskalowej MST (ang. MicroScale Thermoforesis) i służy do badania kompleksowych odziaływań międzycząsteczkowych poprzez bezpośrednią analizę interakcji pomiędzy dwiema lub więcej molekułami.

 

MST jest metodą biofizyczną pozwalającą na bezpośredni pomiar oddziaływania pomiędzy ligandem (np. małą cząsteczką), a interesującym nas w danym eksperymencie receptorem lub innym białkowym celem biologicznym. Możliwości aplikacyjne systemu Monolith Pico są bardzo szerokie i pozwalają na badania interakcji z wieloma różnymi typami cząsteczek, jak: białka błonowe, białka wewnętrznie nieuporządkowane (IDP), receptory, enzymy, przeciwciała, małe cząsteczki i fragmenty, PROTAC (Proteolysis targeting chimeras), jony, nanocząsteczki, peptydy i węglowodany, kwasy nukleinowe DNA, RNA i aptamery, pęcherzyki: egzosomy i liposomy, płytki krwi, całe komórki, cząsteczki wirusa. Ponadto istnieje możliwość pracy w układach nieoczyszczonych tj. lizatach komórkowych czy całych komórkach. Wprowadzenie i rozwój techniki MST pozwoli na znaczne przyspieszenie prac nad selekcją związków o wysokiej aktywności w stosunku do określonego celu biologicznego.

 

Zakup dokonany ze środków finansowych Priorytetowego Obszaru Badawczego qLIFE w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 


Powrót