[Konkurs #14] ROZSTRZYGNIĘTY! – “Dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM”

Szanowni Państwo,

w imieniu Komisji Konkursowej pragniemy  podziękować wszystkim badaczom, którzy złożyli wnioski w Konkursie #14. Celem konkursu było dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących 6-cio semestralny program doktorski w języku angielskim prowadzony w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM w ramach interdyscyplinarnych zespołów badawczych realizujących projekty badawcze wpierane przez POB qLife w Programie ID.UJ. Do konkursu zgłoszono dwa wnioski. Komisja Konkursowa w oparciu o wyniki oceny Recenzentów stwierdziła, że wnioski spełniają formalne i merytoryczne kryteria rekomendujące skierowanie ich do finasowania.

 

Zwycięskie projekty: 

· prof. dr hab. Magdalena Kostkiewicz (Klinika Chorób Serca i Naczyń), dr Wojciech Rudnicki (Zakładu Elektroradiologii) oraz prof. dr hab. Ewa Stępień (Zakład Fizyki Medycznej), projekt pt. „Zaprojektowanie funkcjonalnych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych do celowego dostarczania radiofarmaceutyków”

·  dr hab. Małgorzata Tyszka – Czochara (Zakład Bromatologii) oraz dr hab. Przemysław Błyszczuk (Zakład Immunologii Klinicznej), projekt pt. „Farmakologiczna modulacja autofagii w chorobie zapalnej serca”

 

Gratulujemy nagrodzonym zespołom i zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w kolejnych konkursach.

 

Zespół Wykonawczy POB qLIFE


Powrót