[Konkurs #3] ROZSTRZYGNIĘTY! – “Naprawa, modernizacja, doposażenie istniejącego zaplecza aparaturowego, nabór I”

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy za udział w ogłoszonym naborze w zakresie finansowania na cele naprawy, modernizacji i doposażenia istniejącego zaplecza aparaturowego w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego „Jakość badań dla jakości życia – qLife” w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ). 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.12.2020 r. nabór w ramach Konkursu #3 został zamknięty ze względu na wyczerpanie się puli środków finansowych.

Wsparcie zostało przyznane 11 wnioskodawcom (jednostkom organizacyjnym) na całkowitą kwotę: 496 915,77 zł. Poniżej przedstawiamy Państwu listę zwycięskich wniosków:

 • Zakład Chemii Leków (Wydział Farmaceutyczny) – 50 000,00 zł
 • Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji (Wydział Farmaceutyczny) – 45 000,00 zł
 • Zakład Farmacji Społecznej (Wydział Farmaceutyczny) – 48 040,00 zł
 • Zakład Farmakologii (Wydział Lekarski) – 47 900,00 zł
 • Katedra Fizjologii (Wydział Lekarski) – 46 600,00 zł
 • Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) – 49 307,29 zł
 • Zakład Wstępnych Badań Farmakologicznych (Wydział Farmaceutyczny) 48 500,00 zł
 • Zakład Chemii Organicznej (Wydział Farmaceutyczny) – 44 134,22 zł
 • Ośrodek Genomiki Medycznej – OMICRON (Wydział Lekarski) – 49 798,00 zł
 • Zakład Biochemii Farmaceutycznej (Wydział Farmaceutyczny) – 47 400,00 zł
 • Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi (Wydział Lekarski) – 20 236,26 zł

Gratulujemy wszystkim Państwu.

Zespół Wykonawczy POB qLife


Powrót