Rozstrzygnięcie Naboru „Wsparcie rozwoju kompetencji twardych” – Nabór I

Szanowni Państwo,   

bardzo dziękujemy wszystkim badaczom, którzy złożyli wnioski w Konkursie „Wsparcie rozwoju kompetencji twardych” – Nabór I. Celem działania było dofinansowanie kosztów udziału w szkoleniach pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz pracowników Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET). Beneficjenci mogli wybrać każdą formę aktywności/szkolenia, która prowadziła do nabycia kompetencji twardych i została potwierdzona uzyskaniem imiennego certyfikatu wystawionego przez organizatora.   

Do konkursu zgłoszono 46 wniosków, a 39 z nich otrzymało dofinansowanie w kwocie od 690 zł do 24500 zł.  Najkrótsze szkolenie trwało jeden dzień a najdłuższe 11 dni. Najczęściej nasi beneficjenci wybierali jednak szkolenia trwające od trzech do czterech dni. 

Poniżej prezentujemy statystyki oraz preferencje beneficjentów konkursu: 

Liczba zgłoszonych wniosków 

46 

Liczba sfinansowanych wniosków 

39 

Liczba zaakceptowanych wniosków – szkolenia krajowe 

12 

Liczba zaakceptowanych wniosków – szkolenia zagraniczne 

27 

Szkolenia on-line 

8 

Szkolenia stacjonarne 

2 

Szkolenia wyjazdowe 

29 

Beneficjentki 

30 

Beneficjenci 

9 

Zaakceptowane wnioski pracowników z Wydziału Lekarskiego 

19 

Zaakceptowane wnioski pracowników z Wydziału Farmaceutycznego 

13 

Zaakceptowane wnioski pracowników z Wydziału Nauk o Zdrowiu 

3 

Zaakceptowane wnioski pracowników JCET 

4 

Szkolenia prowadzone w języku angielskim 

30 

Szkolenia prowadzone w języku niemieckim 

3 

Szkolenia prowadzone w języku polskim 

6 

  

Laureaci konkursu uczestniczyli w szkoleniach, kursach wykładowych, warsztatach czy kursach teoretyczno-praktycznych. Uczyli się obsługi sprzętu, programów komputerowych, poznawali nowoczesne techniki interpretacji wyników i sprawnego posługiwania się istniejącymi bazami danych, oraz mieli okazję do wymiany doświadczeń.  

Zgodnie z regulaminem konkursu, każda z przeszkolonych osób jest zobowiązana do przekazania nabytej wiedzy zainteresowanym pracownikom uczelni. Już niebawem opublikujemy pełną listę kursów i zagadnień z informacjami jak można skorzystać z wewnętrznej formy szkoleń. 

 


Powrót