[Konkurs #12] ROZSTRZYGNIĘTY! – „Wsparcie najlepszych publikacji naukowych, nabór II”

Szanowni Państwo,  

uprzejmie informujemy, że 31.12.2022 zamknięto nabór w ramach Konkursu #12, którego celem było sfinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz pracowników Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków w renomowanych czasopismach naukowych. 

O dofinansowanie mogli ubiegać się naukowcy, których publikacje zostały zaakceptowane przez redakcje czasopism. Jednym z wymogów był udział przynajmniej jednego współautora afiliowanego w instytucji innej niż UJ CM lub JCET. Kolejne to materiał w obszarze tematycznym POB qLIFE, oraz wymogi naukometryczne – 140 lub 200 punktów zgodnie z obowiązującą na dzień 01.01.2022 listą czasopism MEiN, a także górny kwartyl (25% najczęściej cytowanych artykułów) zgodnie z listą Scopus (SciVal) aktualną na dzień 01.02.2022.  

 

Do konkursu zgłoszono 24 wnioski, a 12 z nich otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 149 376,48 zł. Średnia punktacja MNiSW wyniosła 140, a średni wskaźnik cytowań 89th percentile. 

Cztery wnioski pochodziły od pracowników Wydziału Lekarskiego, pięć Wydziału Farmaceutycznego i trzy Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

 

Lp. 

Wnioskodawca 

Czasopismo 

Tytuł publikacji 

1. 

dr Marek Bednarski
Zakład Wstępnych Badań Farmakologicznych 

Molecules 

 

Milk-Derived Carbon Quantum Dots: Evidence of Toxicity through Biological, Chemical and Optical Properties Studies 

2.

dr Paweł Jagielski
Zakład Badań nad Żywieniem i Lekami 

Nutrients 

Proposition of a new POLA index to assess the immunomodulatory properties of the diet and its relationship with the gut microbiota, using the example of the incidence of COVID-19 in a group of people without comorbidities 

3.

dr Anna Jagusiak
Katedra Biochemii Lekarskiej / Zakład Biochemii Nowotworów 

 

International Journal of Molecular Sciences 

Albumin Binds Doxorubicin via Self−Assembling Dyes as Specific Polymolecular Ligands. 

4.

dr hab. Magdalena Kotańska
Katedra Farmakodynamiki /                         Zakład Wstępnych Badań Farmakologicznych 

International Journal of Molecular Sciences 

KSK-74 – dual histamine H3 and sigma-2 receptor ligand with anti-obesity potential 

5.

dr Agnieszka Kozioł -Kozakowska
Pracownia Dietetyki Pediatrycznej 

Nutrients 

 

The severity of obesity promotes greater dehydration in children-preliminary results 

6.  

dr Jadwiga Kryczyk-Kozioł
Zakład Bromatologii 

Nutrients 

 

Assessment of the effect of selenium supplementation on production of selected cytokines in women with Hashimoto’s thyroiditis 

7.  

dr hab. Piotr Musiałek
Instytut Kardiologii / Klinika Chorób Serca i Naczyń 

Thrombosis and Haemostasis 

Carotid Stenosis and Stroke: Medicines, Stents, Surgery – “Wait-and-See” or Protect? 

8. 

dr hab. Ilona Nenko 
Zakład Zdrowia i Środowiska 

 

Scientific Reports 

 

From January to June: Birth seasonality across two centuries in a rural Polish community 

9. 

dr Kamil Polok
II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika / Klinika Pulmonologii 

Critical Care 

Non-invasive ventilation in COVID-19 patients aged ≥70 years – a prospective multicentre cohort study 

10

dr hab. Lucyna Pomierny- Chamioło 
Katedra Toksykologii /Zakład Toksykologii 

Nutrients 

Disruption of glutamate homeostasis in the brain of offspring induced by prenatal and early postnatal exposure to maternal high-sugar diet. 

11. 

dr inż. Karolina Strzebońska
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa / Zakład Filozofii i Bioetyki 

BMC Medicine 

Risk and benefit for umbrella trials in oncology: a systematic review and meta-analysis 

12.

dr Małgorzata Szafarz 
Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej 

International Journal of Molecular Sciences 

Preliminary Evidence of the Potent and Selective Adenosine A2B Receptor Antagonist PSB-603 in Reducing Obesity and Some of Its Associated Metabolic Disorders in Mice 

 

Gratulujemy nagrodzonym autorom i zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w kolejnych konkursach.   

 

Zespół Wykonawczy POB qLIFE 

 


Powrót