[Konkurs #6] ROZSTRZYGNIĘTY! – “Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych” – POB FutureSoc i POB qLIFE

Szanowni Państwo,

w imieniu Zespołu Recenzentów oraz Komisji Konkursowej, w skład której wchodzili przedstawiciele Zespołów Sterujących oraz Koordynatorzy POB qLIFE i POB FutureSoc, chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy złożyli wnioski w Konkursie #6 „Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych”.

 

Do konkursu zgłoszono 20 projektów, które w ocenie Komisji prezentowały wysoki poziom naukowy, potwierdzony wysoką oceną niezależnego zewnętrznego Zespołu Recenzentów. W związku z tym Komisja Konkursowa w oparciu o wyniki oceny Recenzentów zdecydowała o finansowaniu dodatkowych 4 projektów oprócz 4 planowanych pierwotnie (łącznie 8 projektów), które otrzymają finansowanie w ramach konkursu.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu listę zwycięskich projektów:  

 

Lider po stronie POB qLIFE:

  • dr hab. Lucyna Pomierny – Chamioło (Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny)/ dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ. (Zakład Psychologii Eksperymentalnej, Wydział Filozoficzny) – „Charakterystyka biopsychospołeczna użytkowników substancji psychodelicznych – badania w podejściu interdyscyplinarnym” – przyznane finansowanie – 124 830,00 zł.
  • prof. dr hab. Grażyna Jasieńska (Zakład Zdrowia i Środowiska, Wydział Nauk o Zdrowiu)/ dr hab. Szymon Wichary, prof. UJ. (Zakład Psychologii Eksperymentalnej, Wydział Filozoficzny) – „Mikrobiota dróg moczowo-płciowych w zależności od stężeń hormonów płciowych, aktywności fizycznej i stresu psychicznego” – przyznane finansowanie – 124 600,00 zł.
  • dr Ewa Niedzielska-Andres (Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny)/ dr hab. Justyna Mojsa-Kaja (Zakład Neurobiologii i Neuropsychologii, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) – „Wpływ długotrwałej izolacji społecznej na poziom lęku i depresji oraz aktywację zależnych od śródbłonka mechanizmów rozwoju dysfunkcji naczyń krwionośnych” – przyznane finansowanie – 125 000,00 zł.
  • dr hab. Joanna Natorska (Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej, Wydział Lekarski)/ dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UJ. (Zakład Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, Wydział Filozoficzny)/ dr Magdalena Piróg (Oddział Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie) – „Interpersonalna regulacja emocji par a oś przysadkowo-podwzgórzowa i skuteczność terapii hormonalnej w leczeniu niepłodności” – przyznane finansowanie – 125 000,00 zł. 

 

Lider po stronie POB FutureSoc:

  • dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ. (Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych, Wydział Filozoficzny)/ prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska (Pracownia Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem, Wydział Lekarski) – „Stres i wykluczenie społeczne opiekunów nieformalnych osób z demencją w początkowej fazie pełnienia opieki” – przyznane finansowanie – 124 100,00 zł.
  • dr Mateusz Klinowski (Katedra Teorii Prawa, Wydział Prawa i Administracji)/ dr Bartosz Lisowski (Zakład Biofizyki, Wydział Lekarski) – „Twierdzenia kontrfaktyczne jako argument w dyskusji o interwencjach w obszarze zdrowia publicznego” – przyznane finansowanie – 50 400,00 zł.
  • dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska, prof. UJ. (Zakład Psychologii Eksperymentalnej, Wydział Filozoficzny)/ dr Małgorzata Dec-Ćwiek (Pracownia Rehabilitacji Chorób Układu Nerwowego, Wydział Lekarski) – „Poszukiwanie markerów poznawczych w chorobie Parkinsona: połączone podejście neuropsychologiczne i przekrojowe” – przyznane finansowanie – 111 200,00 zł.
  • dr hab. Krystyna Golonka, prof. UJ. (Zakład Neurobiologii i Neuropsychologii, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)/ dr Dagmara Darczuk (Zakład Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej, Wydział Lekarski) – „Biochemiczne i psychologiczne mechanizmy stresu w kontekście neurowrażliwości” – przyznane finansowanie – 125 000,00 zł.

 

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i raz jeszcze dziękujemy wszystkim Państwu za udział w konkursie.

 

Koordynator POB qLIFE

Koordynator POB FutureSoc


Powrót