[Konkurs #17] ROZSTRZYGNIĘTY! – “Rozwój zaplecza aparaturowego” – Nabór IV

Szanowni Państwo,

bardzo dziękujemy za udział w ogłoszonym Konkursie #17 na dofinansowanie zakupu aparatury naukowo-badawczej, uzupełniającej dla aparatury istniejącej, kluczowej dla prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego „Jakość badań dla jakości życia – qLife” w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ). 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.10.2023 r. nabór w ramach Konkursu #17 został zamknięty ze względu na wyczerpanie puli środków finansowych.

 

Ze względu na liczbę złożonych wniosków zwiększyliśmy kwotę dofinansowania przeznaczoną na konkurs. Wsparcie zostało przyznane 10 wnioskodawcom (jednostkom organizacyjnym), a całkowita kwota wsparcia to 422 616,35 zł. Poniżej przedstawiamy listę zwycięskich wniosków:

  • Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej – 50 000 zł
  • Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej – 35 000 zł
  • Zakład Chemii Organicznej – 49 850,22 zł
  • Zakład Bromatologii – 38 432,58 zł
  • Zakład Biochemii Farmaceutycznej – 22 000 zł
  • Zakład Patofizjologii – 43 200 zł
  • Zakład Botaniki Farmaceutycznej – 38 075,88 zł
  • Zakład Biochemii i Chemii Medycznej – 49 938 zł
  • Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki – 46 119,67 zł
  • Biobank – 50 000 zł

 

Gratulujemy wszystkim Państwu.

 

Zespół POB qLife


Powrót