[Konkurs #4] ROZSTRZYGNIĘTY! – „Dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty badawcze z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM”

Szanowni Państwo, 

W imieniu Zespołu Recenzentów oraz Komisji Konkursowej chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim badaczom, którzy złożyli wnioski w Konkursie #4. Celem konkursu było dofinansowanie istniejących lub nowo utworzonych interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty w ramach tematyki badawczej POB qLIFE z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. 

Do konkursu zgłoszono 4 wnioski. Komisja Konkursowa w oparciu o wyniki oceny Recenzentów wyłoniła 2 z nich, które otrzymają finansowanie.  

Poniżej przedstawiamy listę zwycięskich projektów:  

 

  • Dr hab. Przemysław Błyszczuk, prof. UJ (Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii) / dr hab. Małgorzata Tyszka-Czochara (Zakład Bromatologii) pt. Wpływ farmakologicznej modulacji metabolizmu komórkowego w przebiegu zapalenia mięśnia sercowego w modelu mysim. 

  • Dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ (Zakład Patofizjologii/ dr Gniewomir Latacz (Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych) pt. Wzajemne oddziaływanie jelitowych układów dopaminergicznych i renina-angiotensyna w regulacji przepuszczalności nabłonka jelitowego – szlaki metaboliczne i implikacje farmakologiczne. 

 

Gratulujemy nagrodzonym zespołom i zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w kolejnych konkursach. 

 

Zespół Wykonawczy POB qLIFE 


Powrót